Vem blir först med en krångelombudsman i VG?

Vilken kommun i Västra Götaland blir först med en krångelombudsman?

NYHET Publicerad

FREDAGSKRÖNIKA För många av våra företagare i Västra Götaland är regelkrångel ett av de största hindren för ökad tillväxt. För länets kommuner borde arbetet med att förenkla de lokala regelverken således vara högt prioriterat. Som första kommun i landet tar nu Helsingborg ett spännande initiativ och inför en ”krångelombudsman”. Vilken kommun i Västra Götaland blir först att följa efter?

Trots att lagar och regler ser likadana ut på nationell nivå så spelar det fortfarande stor roll var i landet man driver sitt företag. Inte minst skiljer det sig åt i vårt län - Västra Götaland. Kommunala tolkningar och lokala regelverk gör det mer eller mindre enkelt att driva företag – vilket i förlängningen påverkar den lokala konkurrenskraften.

I Helsingborg tas nu ett nytt spännande initiativ för att förenkla och underlätta för de lokala företagen genom en ny tjänst för invånare, företag och föreningar. Den nya ”Krångelombudsmannen” infördes den 1 oktober och har i uppdrag att ta emot upplevt regelkrångel och föreslå förenklingar. En funktion som ska fungera som invånaren eller företagets röst i kommunen, vid besvärliga ansökningar, svårförståeliga regler eller onödigt krångel.

Självklart behövs regler och lagar som skapar stabila förutsättningar för vårt näringsliv. Ingen företagare är emot rimliga regler som fyller tydliga syften. Men, dagens regelmängd skapar stora problem i många företagares vardag. Den administration som följer, tillsammans med den tidsåtgång den kräver, stjäl tid från företagarens möjlighet att utveckla sin verksamhet. I förlängningen försämrar det möjligheterna till att anställa fler medarbetare. Förutom tid och krångel kostar regler också pengar genom skatter, avgifter eller investeringar som blir en konsekvens och som krävs för att uppfylla reglerna.

I en av våra undersökningar från 2017 uppgav över 60 procent av företagen att de upplever regelkrångel som en av de viktigaste frågorna att hantera. Lika många tror sig kunna spara mer än 6 timmar varje månad om reglerna blev enklare. Samtidigt framkommer det i en rapport från Svensk Handel, från mars 2018, att drygt 8 av 10 företag anser att regelbördan ökat de senaste 5 åren. Det går med andra ord åt helt fel håll.

Regler måste vara förutsägbara, fylla sitt syfte och vara konstadseffektiva. Annars riskerar de att försämra förutsättningarna att driva företag runt om i landet. Ett stort ansvar vilar på kommunerna i Västra Götaland, vars regelverk och myndighetsutövning våra medlemsföretag möter varje dag. Här finns stor potential att förenkla för företagande och bidra till att bryta den negativa trend kring regelbördan som vi sett under de senaste åren.

Besvärliga ansökningar och/eller onödigt krångel försvårar för företag och är något som kommuner måste prioritera högt. Helsingborgs initiativ att införa en krångelombudsman är därför ytterst välkommet. Självklart ska inte alla kommuner anställa personal i syfte att endast arbeta med dessa frågor. Funktionen, syftet och andemeningen borde dock alla kommuner i Västra Götaland låta sig inspireras av. Tillsammans kan vi fortsätta förenkla för våra lokala företag och utveckla välståndet i vår del av landet.