Alexander fredagskrönika jan 2020.png

Vem vet bäst vad företagaren behöver?

NYHET Publicerad

FREDAGSKRÖNIKA Den som vill förändra och förbättra – måste också ha förståelse. Sällan blir det så tydligt som i arbetet med lokalt företagsklimat. När politiker inte förstår företagens vardag eller när företagen inte förstår hur det offentliga fungerar, finns heller inga förutsättningar att nå samsyn och förbättring. Den senaste tiden har flera kommuner i Västsverige tagit viktiga initiativ för att skapa just förståelse.

För att nämna några bra exempel så genomför Borås Stad just nu 109 företagsbesök på 109 dagar. I Lysekil hann kommunen med 30 företagsbesök under våren och har nu de senaste 100 dagarna besökt 100 företagare. Även Göteborgs stad bör nämnas då Business Region Göteborg idag bjöd in till ett stormöte om sitt Näringslivsstrategiska program. Ett program för att säkerställa att företagarnas röster blir hörda. Liknande initiativ finns över hela länet. Det är högst lovvärt — förutsatt att den dagliga dialogen med företagen inte glöms bort.

Jag har nu arbetat på Svenskt Näringslivs regionkontor i Göteborg i ganska exakt 6 månader. För en nyutexaminerad statsvetare med ett brinnande näringslivsintresse har det varit ett roligt halvår med många lärdomar. Något jag dock hade med mig sedan tidigare, tack vare min bakgrund i en företagarfamilj, är övertygelsen om att företagarna själva är de som vet vad just deras verksamhet behöver för att fortsatt kunna verka, växa och bidra. För det är vad de gör. Bidrar till allas vår gemensamma välfärd. Beslut som fattas över huvudet på dem blir sällan bra, oavsett de bästa av avsikter.

Hur ska då den enskilde företagarens röst nå våra beslutsfattare i en värld där vi ständigt möts av kommunikation och budskap från olika håll? Genom att komma ut och träffa företagare i deras vardag ökar förståelsen mellan kommunen och näringslivet. I flera kommuner med riktigt bra företagsklimat reserverar ledande politiker och tjänstepersoner minst en halvdag i veckan för att göra personliga besök hos företag. Det är viktigt för att både politiker och tjänstepersoner ska kunna fatta än mer välgrundade beslut med förståelse för vilka konsekvenser de kan få.

Det räcker dock inte med att sporadiskt besöka de lokala företagen. Nyckeln till framgång ligger i den dagliga kontakten med kontinuerlig dialog och information om ärenden likt byggprocesser, tillstånd och kostnader.  Runtom i Västra Götaland arbetar många kommuner med denna ambition redan idag och framöver hoppas jag kunna vara en del i att vidareutveckla detta arbete. För att vi tillsammans, såväl näringsliv som offentliga verksamheter, ska kunna öka förståelsen och kunskapen för varandras verklighet.

Kanske är du som läser detta politiker eller tjänsteperson i någon av länets kommuner? Lyft i så fall telefonen och boka in ett företagsbesök över en kopp kaffe hos något av de lokala företagen. För, företagaren vet bäst själv vad den behöver.