Christina Riksén fredagskrönika

Ung företagsamhet — för framtidens företagsklimat

NYHET Publicerad

FREDAGSKRÖNIKA För att stärka Västra Götalands företagsklimat och framtida tillväxt måste vi ha ambitionen att öka antalet elever som driver UF-företag. Det är så vi rustar morgondagens medarbetare, får fler företagsamma unga och skapar större samverkan mellan skolan och näringslivet.

I förra veckan presenterades årets rankingresultat av Svenskt Näringslivs undersökning Lokalt Företagsklimat. En undersökning där vi mäter hur företagare upplever förutsättningarna att driva företag i sin kommun. I undersökningen är det en fråga som sticker ut och får låga betyg av företagen i nästan alla kommuner. Det är frågan om hur man upplever tillgången på relevant kompetens. Det vill säga hur lätt eller svårt är det att hitta de medarbetare man behöver rekrytera för att kunna utveckla sin verksamhet. Kompetensförsörjningen är en nationell utmaning vi sett växa under flera år och det finns inte en enkel lösning på problemet. För att komma tillrätta med bristen på rätt kompetens krävs insatser på flera nivåer. En del i detta arbete är definitivt att satsa mer på Ung Företagsamhet (UF) och utveckla det entreprenöriella lärandet på både gymnasie- och grundskolenivå.

Kompetensbristen bekräftas när vi träffar medlemsföretag runt om i Västra Götaland. De allra flesta lyfter svårigheten att rekrytera som den största utmaningen inför framtiden. Den största bromsklossen för att kunna växla upp verksamheten och anställa fler är att man inte hittar den kompetens man söker. Det gäller både högre utbildning och yrkeskunskap. Många företagare påpekar vikten av entreprenörskap i skolan som en angelägen åtgärd för att lösa framtidens behov av medarbetare.

Ung Företagsamhet är en ideell, politiskt obunden utbildningsorganisation som sedan 1980 har utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom utbildningen UF-företagande. Ung Företagsamhet gör skillnad och spelar en viktig roll för framväxten av morgondagens entreprenörer. Forskningen visar att ungdomar som drivit UF-företag har en större förståelse för det samhällsekonomiska kretsloppet. Studier visar också att personer som drivit UF-företag oftare startar företag än andra, lättare tar sig in på arbetsmarknaden, har lägre arbetslöshet, har högre medelinkomst och oftare blir chefer. Det är tydligt att Ung Företagsamhet spelar en viktig roll när det gäller både förståelsen för hur samhället är uppbyggt och vilken roll näringslivet spelar.

Det finns dessutom en annan mycket viktig aspekt och det är den personliga resan UF-eleverna genomgår under sitt UF-år. Att driva företag handlar om mod, att våga ta risker, att våga ta nya kontakter och att axla ett stort ansvar. Att driva UF-företag är lärorikt, ger ovärderliga erfarenheter och skapar nätverk oavsett vad man väljer att göra senare i livet.

Det är därför rimligt att både politiken, akademin och näringslivet tillsammans står upp för och lyfter vikten av att våra ungdomar ges möjlighet att lära sig vad entreprenörskap handlar om. En önskan är att entreprenörskap schemaläggs och görs obligatoriskt redan från grundskolan.

För att stärka Västra Götalands företagsklimat och framtida tillväxt måste vi ha ambitionen att öka antalet elever som driver UF-företag. Det är så vi rustar morgondagens medarbetare, får fler företagsamma unga och skapar större samverkan mellan skolan och näringslivet.

Att satsa på Ung Företagsamhet är att satsa på framtidens företagsklimat.