Stormöte Göteborg.jpg

Stormöte om lokalt företagsklimat i Göteborg

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Näringslivet ska få de allra bästa förutsättningarna och regionen ska bli en av världens mest nytänkande storstadsregioner. Det var syftet när Business Region Göteborg, i samarbete med bland annat Svenskt Näringsliv, arrangerade ett stormöte på Lindholmen Science Park. Tillsammans med närmare tvåhundra deltagare från näringslivet och staden diskuterades det nya näringslivsstrategiska programmet för Göteborgs Stad. Målsättningen är 120 000 nya jobb i Göteborgsregionen fram till 2035.

Efter många år med haltande resultat i olika undersökningar om lokalt företagsklimat tas nu stora initiativ för att förbättra förutsättningarna för företagande i Göteborg. Stadens nya näringslivsprogram handlar ytterst om att näringslivet ska få de allra bästa förutsättningarna och att regionen ska bli en av världens mest nytänkande storstadsregioner.

Till arbetet med programmet har det knutits sju referensorganisationer, vars roll är att fungera som bollplank och löpande diskussionspartner för programmet; Göteborgs universitet, Unionen, LO, Studentforum, Företagarna, Västsvenska Handelskammaren och Svenskt Näringsliv i Västra Götaland.

—  Vi ser det som en bra möjlighet att vara med och påverka det nödvändiga arbetet med att förbättra företagsklimatet i Göteborg. Det finns oerhört mycket som är bra i stadens nya näringslivsstrategiska program. Det räcker dock inte att politiker, tjänstepersoner och näringsliv ställer sig bakom en strategi. Det krävs också verkstad för att den ska bli verklighet. I det arbetet är vi gärna med och hjälper till, menar Rudolf Antoni, regionchef för Svenskt Näringsliv i Västra Götaland.

Under mötet på Lindholmen var representanter från referensorganisationerna tillsammans med 75 företag och ledande tjänstepersoner och politiker från Göteborg Stad med i diskussionerna. I framtagandet av programmet har dialog förts med ett stort antal företag och organisationer i Göteborg, för att lyssna in vilka behov och önskemål som finns.

— Vi ska inte förvänta oss en mängd kortsiktiga segrar utan det handlar om ett långsiktigt och träget arbete som ska bygga förtroende mellan staden och våra företag. För förtroendefrågan är oerhört viktig och central. Jag förstår om man som företagare är innerligt trött på att höra oss prata, man vill se att det händer saker. Nu ska vi visa vad vi gör, konstaterar Patrik Andersson, VD på Business Region Göteborg.

Från Svenskt Näringsliv och våra medlemsföretag är förväntningarna på arbetet stora.

—  Förhoppningsvis kan arbetet bidra till att återigen bygga upp och stärka förtroendet mellan staden och vårt näringsliv. Vi hoppas att arbetet ska resultera i en väl fungerande och serviceinriktad myndighetsutövning. Självklart förväntar vi oss också att arbetet i förlängningen leder till att vi får fler växande företag och en ökad lokal tillväxt. Utan fler växande företag – inga mer skatteintäkter till vår gemensamma välfärd. Så enkelt är det, avslutar Rudolf Antoni.

Text: Mathilda Ohlsson Larsson