Stolta elever på Partille gymnasium med Partille kommundirektör Per Bäckström, rektor Susanne Krook med utmärkelsen i händerna och kommunstyrelsens ordförande Marith Hesse (M).

Stolta elever på Partille gymnasium med Partille kommundirektör Per Bäckström, rektor Susanne Krook, med pris för bästa samverkan i händerna, och kommunstyrelsens ordförande Marith Hesse (M).

Samarbete som succérecept i Partille

NYHET Publicerad

SAMVERKAN Att ett tätt samarbete mellan skola och näringsliv är av nytta för alla inblandade parter är ingen hemlighet. Partille kommun är så pass framgångsrik att man placerar sig på sjunde plats i landet. Hur kommer det sig, och vilka metoder använder de för att vara så framgångsrika? – Vi har inte tid att INTE samarbeta med näringslivet, säger Susanne Krook, rektor på Partille Gymnasium.

Stolta elever på Partille gymnasium med Partille kommundirektör Per Bäckström, rektor Susanne Krook med utmärkelsen i händerna och kommunstyrelsens ordförande Marith Hesse (M).

Stolta elever på Partille gymnasium med Partille kommundirektör Per Bäckström, rektor Susanne Krook, med pris för bästa samverkan i händerna, och kommunstyrelsens ordförande Marith Hesse (M).

Partille Gymnasium är ett positivt exempel på en skola som arbetar långsiktigt, strategiskt och kvalitativt med samverkan mellan skola och arbetsliv och I höstas fick skolan Göteborgsregionens (GR) pris för bästa samverkan mellan skola och arbetsliv.

Partille Gymnasium har i flera år arbetat med visionen att vara ”En skola på riktigt” och alla program har en tydlig branschkoppling för att framtidsrusta skolans elever och göra utbildningen så verklighetsförankrad som möjligt. Svenskt Näringslivs regionkontor i Göteborg har träffat skolans rektor, Susanne Krook, och skolledare, Sofie Andrésen, för att få en inblick i hur gymnasiet arbetar aktivt med att förbereda eleverna på den eftergymnasiala tiden.

– Vi ser att en skola på riktigt, där vi framtidsrustar alla elever, är oerhört motivationshöjande. Näringslivet är en av våra viktigaste samarbetspartners för att eleverna själva ska kunna skapa sina egna nätverk, vilket också skapar en likvärdig skola där alla elever har samma möjlighet att forma sin egen framtid, oavsett bakgrund eller föräldrars nätverk, säger Susanne Krook.

Genom ett långsiktigt och strukturerat arbete har Partille Gymnasium idag ett brett kontaktnät med starka förebilder och profiler från näringslivet. Skolledaren Sofie Andrésen berättar att såväl nationella som individuella program inklusive språkintroduktion arbetar med Ung företagsamhet. Skolans byggprogram har ett samarbete med Östhjälpen, där elever arbetar tillsammans med skolans vänort i Rumänien och med lokala företag med olika projekt. De elever som läser estetprogrammet/musik får alla varsin mentor från arbetslivet under hela gymnasietiden.

Susanne Krook och Sofie Andrésen berättar vidare att en viktig anledning varför alla gymnasieprogram har en tydlig koppling till arbetslivet är tack vare att skolpersonalen har deltagit i många olika nätverk för att hitta långsiktiga och starka samarbeten med det lokala näringslivet. Under årens lopp har Partille Gymnasium provat sig fram. En del samverkansaktiviteter finns kvar och vissa aktiviteter har tagits bort, men resultatet av skolans arbete har fått positiva konsekvenser.

– Våra elever förbättrar ständigt sina studieresultat och genom att arbeta motivationshöjande är den största skillnaden att vi fått ansvarsfulla elever. På skolan hjälper vi eleverna att tänka på sitt eget varumärke, skapa egna nätverk och fundera kring hur man vill att andra människor ska uppfatta en genom att vara en god förebild. Under skolans Öppet hus den 18 januari deltog fler än 40 av våra elever, och vi är så stolta över dem, säger Susanne Krook och ler.

Partille Gymnasium har också strukturerat skolans arbetslivs- och näringslivskopplingar när det gäller praktik och studiebesök vid olika arbetsplatser och företag. Utöver detta har skolans yrkeslärare en tydlig fot i branschen och lärarnas engagemang har bidragit till ett nära samarbete med kommunens förenings- och näringsliv.

– En av skolans lärare har under en längre tid ansökt om bidrag via Erasmus+ för att våra lärare ska kunna åka på studieresor till andra skolor runt om i Europa. Detta har resulterat i 28 studieresor där lärare får besöka andra skolor för att utbyta kunskap, få inspiration och insikt i vad vi behöver bli bättre på som skola. De resor som hittills har genomförs har varit väldigt motivationshöjande för de arbetslag som varit iväg. Ett arbetslag åkte till Barcelona för en studieresa om digitalisering, och arbetslaget för Språkintroduktion reste till Tyskland för att diskutera integrering av nyanlända och yrkesutbildningar. Under resan fick lärarna bekräftelse på att de gör ett bra jobb – vår skola hade bland annat kommit mycket längre i arbetet med nyanlända och yrkesutbildningar. Att få bekräftelse på att vi gör ett bra jobb är också viktigt för motivationen för att fortsätta arbeta framåt, säger Susanne Krook.

För närvarande har Partille Gymnasium flera nya initiativ på gång.

– Under skolans Öppet Hus testade vi för första gången att samarbeta med näringslivet genom att vi bjöd in fordonsbranschen och företaget Mechanum för att visa upp ett av många yrken som finns inom vår kommun. Mechanum fanns på plats för att berätta mer om yrket som servicetekniker. I framtiden vill vi gärna fortsätta med att inkludera fler branscher för att visa upp olika yrken. Vi har alla ett samhällsansvar för den framtida kompetensförsörjningen, säger Sofie Andrésen.

För de högskoleförberedande gymnasieprogrammen har gymnasiet påbörjat ett fadderskaps-projekt med målet att alla elever som går Samhällsvetenskapsprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet ska få en fadder från arbetslivet under årskurs ett. Projektet börjar först i en mindre skala. I nuläget har åtta elever fått varsin fadder och alla elever kommer ha minst tre träffar med sina faddrar fram tills sommaren. Fokus för fadderskapet kan variera från elev till elev, men generellt ska eleverna få hjälp med frågor som rör arbetslivet och olika branscher.

– När man är 16 år känner man oftast bara till några få yrken. Vi vill att eleverna ska vara nyfikna på framtiden. Genom karriärssamtal med personer från arbetslivet kan eleven få hjälp att hitta en väg för att nå sina mål. Många elever har en tydlig målbild men vägen dit är ofta okänd, säger Susanne Krook.

För Partille Gymnasium är till sist frågan om varför skolor ska fokusera på att minska avståndet mellan skola och näringsliv enkel att besvara.

– Det är inte en fråga om att ha tid. Vi har inte tid att INTE samarbeta med näringslivet, säger Susanne Krook.