Arena Arbetsliv – samverkan mellan skola och näringsliv

NYHET Publicerad

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Öckerö kommun, en ö-kommun strax utanför Göteborg med cirka 12 000 invånare, har länge arbetat aktivt med att öka samverkan mellan kommun, skola och det lokala näringslivet.

Eva Knoph, Viktoria Johansson, Ingrid Ploghed

Eva Knoph, rektor Bratteberg; Viktoria Johansson, rektor Hedenskolan och Ingrid Ploghed, rektor Betelskolan deltog under kvällen.

För att stärka kontakten och samarbetet mellan kommunens olika aktörer har Öckerö kommuns besöks- och näringslivsenhet initierat FOKUS Öckerö (företag, offentlig verksamhet, kompetens, utbildning, skola), som består av en arbetsgrupp med syfte att öka samverkan inom kommunen, bland annat mellan skola och näringsliv. Arbetsgruppen består av företagsföreningen ”Öckerö Företag”, chefen för besöks- och näringslivsenheten, skolchefen, rektorer från samtliga högstadieskolor i kommunen samt skolornas studie- och yrkesvägledare.

Öckerö är en företagsvänlig kommun som uppmuntrar entreprenörskap och som värnar om det lokala företagsklimatet, Säger Eva Knoph, rektor på Brattebergsskolan tillika en av arbetsgruppens medlemmar.

I jämförelse med andra kommuner i Västra Götalandsregionen stämmer Evas kommentar väl överens med årets resultat av Svenskt Näringslivs kommunranking för det lokala företagsklimatet. Bland Västra Götalands 49 kommuner är Öckerö kommun i topp vad gäller att starta och driva företag, och bland Sveriges 290 kommuner hamnar Öckerö på plats 13.

Öckerö är däremot inte bara ett bra exempel på en kommun som värnar om det lokala företagsklimatet,­ de är även ett positivt exempel på hur en kommun kan skapa en viktig plattform för samarbete mellan skola och näringsliv. Arbetet inom FOKUS Öckerö har bland annat lett till den nystartade yrkesmässan Arena Arbetsliv.

För snart en månad sedan samlades elever, föräldrar, företagare, skolor och kommunala verksamheter på Hedens skola i Öckerö kommun för premiären av yrkesmässan. Syftet med projektet är att skapa en spännande arena där företag och verksamheter möter elever och föräldrar tillsammans med skolledning och studie- och yrkesvägledare. Målet med yrkesmässan är att stimulera elevernas intresse för olika yrkes- och studieval utifrån direkt information från arbetsgivare som är verksamma inom Öckerö kommun.

Ronald Johansson, chef för besöks- och näringslivsenheten på Öckerö kommun, anser att Arena Arbetsliv skapar möjligheter till ökad kunskap om hur eleverna kan lära känna olika yrkesroller, samt dess utmaningar och möjligheter.

— I en framtid där arbetstagare väljer arbetsgivare är det både värdefullt och nödvändigt att tidigt förstå vilka attraktionskrafter som gäller för nästa generation av framtidens arbetskraft, säger Ronald.

Under kvällen deltog även flera lokala företag. På frågan varför familjeföretaget Lillings Cottage AB deltar under yrkesmässan svarar Christer Olofsson att det alltid är bra att visa upp sitt företag inom olika sammanhang, i synnerhet då företaget söker efter ett flertal olika yrkesgrupper, t.ex. florist, inredare och kök- och restaurangpersonal. Christer anser även att det är oerhört viktigt med samverkan mellan skola och näringsliv, både för att kunna hjälpa dagens elever till framtida yrken men också för att hjälpa att skapa framtidens entreprenörer och företagare.

— Alla kan ju inte arbeta inom storföretag och offentlig sektor utan intresset för att skapa företag och tillväxt är väldigt viktigt och inom detta kan vi företagare i Öckerö kommun förhoppningsvis bidra på ett bra sätt, säger Christer.

Per Simonsson från företaget RVB (Redovisningsbyrån i Öckerö) säger att RVB deltar under Arena Arbetsliv för att få en god kontakt med sina framtida arbetstagare.

— Eleverna är ju vår kompetensförsörjning på några års sikt. Vi tycker att det är viktigt att skolan jobbar i samverkan med näringslivet så att elever, men också lärare, får förståelse för verkligheten inom arbetslivet. Tillsammans bygger vi ett bra samhälle och en viktig del i det arbetet är att samarbeta, poängterar Per.

Mässan fick mycket positiv feedback från både elever och föräldrar. Arbetsgruppen planerar därför redan nu inför nästa års yrkesmässa, som är tänkt att äga rum på Brattebergsskolan.

Text: Hanna Waerland-Fager