Christina Riksén Krönika

Är vi redo för framtidens arbetsmarknad?

NYHET Publicerad

FREDAGSKRÖNIKA I samhällsdebatten hör vi ofta att arbetsmarknaden är i ständig förändring. Det talas om att många av dagens yrken i framtiden kommer vara utbytta. Istället för att arbeta som montör, chaufför eller säljare kommer vi ha helt nya yrken. Vi kanske istället titulerar oss gig-manager, molnvakt, DNA-coach eller klimatrevisor? Även om denna bild är överdriven och tillspetsad har den en poäng, nämligen att arbetsmarknaden förändras oavsett om vi vill eller inte, och vi behöver förbereda oss.

Men att förbereda sig för framtidens arbetsmarknad kan tyckas paradoxalt. När vi inte vet hur framtiden kommer se ut, hur ska vi då kunna förbereda oss för den? Det finns nämligen ingen expert, oavsett kunskap eller insikt som med säkerhet kan säga hur framtidens arbetsmarknad kommer se ut. Men vi kan konstatera att morgondagens medarbetare går en spännande framtid till mötes.

Vii kan dock se långsiktiga trender och förbereda oss utifrån dessa. Nyligen presenterade Trygghetsrådet (TRR) rapporten Framtidens arbetsliv är här! Där redovisasett antal trender som förväntas ha stor påverkan på arbetsmarknaden. Det handlar om globalisering, digitalisering, urbanisering och automatisering. Slutsatsen i rapporten är, ironiskt nog, att människans unika kvaliteter kommer bli allt viktigare i en värld av digitalisering och automatisering.

Men trots att vi vet hur trenderna ser ut återstår frågan, hur ska vi egentligen rusta oss för framtiden?

I tisdags arrangerade Svenskt Näringsliv en Arbetsgivardag där ett av seminarierna handlade om framtidens arbetsmarknad och morgondagens medarbetare. Föreläsningen, som var en av de mest välbesökta, innehöll en rad spännande framtidsspaningar och flera konkreta reformer för att förbereda Sverige för framtidens arbetsmarknad.

Bland annat presenterade Svenskt Näringsliv sin framtidsanalys med konkreta förslag. Det handlar om förändringar i lagen om anställningsskydd (LAS), reformering av arbetsförmedlingen, en förändrad arbetslöshetsförsäkring samt större möjligheter till omställning och kompetensutveckling. Allt för att arbetskraften även i framtiden ska vara relevant.

Med andra ord handlar det alltså om att i grunden reformera ett regelverk som är designat för 70-talets arbetsmarknad och istället hitta nya sätt att tillgodose behovet av både anställningstrygghet för den anställde och flexibilitet för arbetsgivaren. En arbetsmarknad behöver skapas som tar hänsyn till att vi idag allt oftare byter jobb, att jobben förändras snabbare och att vi inte nödvändigtvis vill vara fast anställda utan kanske väljer att ”giga” som egenanställd.

Huruvida vi alla i framtiden kommer arbeta som gig-managers, molnvakter, DNA-coacher eller något helt annat får framtidens utvisa. Det enda vi kan säga med säkerhet är att arbetsmarknaden är i behov av breda strukturreformer för att klara framtidens utmaningar. Det är därför viktigt att man från politiskt håll är långsiktig och agerar här och nu - i morgon riskerar det nämligen att vara för sent.