Två kvinnor som arbetar som CNC-operatörer
Foto: Monkey Business Images

Tre av fyra svenska industribolag uppger att verksamheten har påverkats av bristen på kompetens. Hälften av industriföretagen har inte kunnat utveckla produkter och tjänster som planerat på grund av kompetensbrist.

Stora kompetensbehov inom den västmanländska industrin

NYHET Publicerad

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Trots en relativt stor arbetslöshet i Västmanland på 8,5 procent så har industrin i Västmanland väldigt svårt att hitta kompetens. Inte minst saknas mängder av maskinoperatörer, mekaniker och tekniker i länet. Denna obalans måste åtgärdas genom effektivare satsningar inom utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken, menar Svenskt Näringslivs regionchef Kristin Lahed.

Kristin Lahed

"Västmanland präglas av en omfattande matchningsproblematik", menar Kristin Lahed, Svenskt Näringsliv Västmanland.

Foto: STEFAN TELL

Tre av fyra svenska industribolag uppger att verksamheten har påverkats av bristen på kompetens. Hälften av industriföretagen har inte kunnat utveckla produkter och tjänster som planerat på grund av kompetensbrist. För en tredjedel av företagen har svårigheterna att rekrytera inneburit att man har gått miste om potentiella affärer. Detta enligt Teknikföretagens rapport Vinna eller försvinna.

Rekryteringsläget för yrkesutbildade är idag särskilt svårt inom automationsteknik, CNC, robotprogrammering och styr- och reglerteknik. Ett område där behoven kommer att öka framöver är 3D-printing.

De västmanländska industribolagen fick i Teknikföretagens undersökning uppskatta rekryteringsläget på en tregradig skala inom ett antal yrkesroller för yrkesutbildade, där 1 = lätt och 3 = svårt. Resultatet är alarmerande där rekryteringsläget för maskinoperatörer och mekaniker uppskattades till hela 2,93 medan tekniker inte var långt därefter på 2,92. Även svetsare visade sig vara svårrekryterade med ett värde på 2,52.

– Länet präglas av en omfattande matchningsproblematik. Trots en arbetslöshet kring 8,5 procent i Västmanland så har företagen stora svårigheter att hitta personal, inte minst inom de praktiska yrkena. Denna problematik hindrar länets utveckling, menar Kristin Lahed, Svenskt Näringslivs regionchef i Västmanland.

För att vända trenden krävs ökade insatser både från arbetsmarknadens parter och inom politiken, menar hon.

– Många företagen gör redan vad de kan i form av insatser för kompetensutveckling, samverkan med utbildningsväsendet och erbjudande av praktik och traineeplatser, men det krävs fler åtgärder. Yrkesutbildningarna på gymnasiet måste bli mer attraktiva och få stärkta praktiska inslag. Det måste bli enklare att växla yrke senare i livet. Och trösklarna in på arbetsmarknaden måste sänkas med lägre kostnader för arbetsgivarna, effektivare språkutbildning och större fokus på kompetensutveckling.

Fakta

Läs Teknikföretagens rapport Vinna eller försvinna