Jenny Svärd föreläser om cirkulär ekonomi
Foto: Hanna Johansen

Jenny Svärd, Svenskt Näringsliv, reder ut begreppet cirkulär ekonomi och hur företag kan göra för att effektivt nyttja sina resurser.

Med cirkulärt tänk omvandlas avfall till resurs

NYHET Publicerad

CIRKULÄR EKONOMI Klimat- och miljöfrågan stod på agendan när Svenskt Näringslivs arbetsgivardag gick av stapeln. Enligt Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy, är dessa frågor viktiga för Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer. Lika viktigt är det att med rätt investeringar och effektiv resurshantering spelar näringslivet en avgörande roll i arbetet mot att uppnå FN:s klimatmål.

Helen Pilerud, ägaren av Arboga Gardinaffär

"Vi behöver tänka hållbart! För att klara det måste vi, såväl som producenter och konsumenter, hålla oss informerade", säger Helen Pilerud, ägaren av Arboga Gardinaffär.

Foto: Hanna Johansen
Messe Birkeus

"Vi arbetar för att minimera branschens klimatavtryck, allt ska cirkulera", berättar Messe Birkeus, HR-chef på Svenska Retursystem, Stockholm.

Foto: Jennifer Glans Svartpunkt AB

Men, hur ska företag göra för att effektivt nyttja sina resurser? Vad är cirkulär ekonomi? Och, vad finns för det för hinder? Under seminariet “Hållbarhet behöver vara lönsamt” inspirerar Jenny till att tänka cirkulärt.

Att gå från linjär- till cirkulär ekonomi är ett resurseffektivt verktyg för företag när det kommer till att reducera klimat- och miljöpåverkan. Cirkulärt tänk innebär att produkter betraktas ur ett helhetsperspektiv och varje steg på produktens livsresa utvärderas, från design och produktion till användning och återvinning. Redan på designstadiet planerar man för hur onödigt avfall kan minimeras och återanvändning maximeras.

– Många företagare jag möter idag berättar att en övergång till cirkulär ekonomi är affärskritisk för deras verksamhet. En hotande resursbrist utgör idag en hög riskfaktor. Genom att tänka cirkulärt kan företagare säkra sin produktion inför framtiden.

Jenny presenterar flera affärsmodeller som företagare kan utgå ifrån när de vill börja tänka cirkulärt. En modell är att vid produktionen nyttja återvunnet eller biobaserat material. En annan går ut på att hyra ut produkter istället för att sälja dem.

– Idag ser vi flera företag som använder affärsmodellerna. Däribland Ikea som har som mål att år 2030 enbart producera varor gjorda på återvunnet och biobaserat material. De har dessutom redan introducerat möjligheten för företag att hyra kontorsmöbler istället för att köpa nya.

Ytterligare två modeller som föreslås är möjligheten att förlänga sin produkts livslängd, eller att övergå från försäljning av produkten till att erbjuda dess funktion. Jenny berättar om företaget Nudie Jeans vars byxor kommer med löftet om gratis reparation, därmed ökar de livslängden på sin produkt. Även Volvo lyfts fram som ett exempel på hur affärsmodellerna kan appliceras.

– Volvo har bland annat nyligen introducerat funktionen “mobilitet.” Genom en app ska man vid behov kunna få tillgång till ett fordon utan att behöva köpa en bil. Kärnan i cirkulära affärsmodeller ligger i att erbjuda produkter och tjänster med lång livslängd.

På EU-nivå har kommissionen pekat ut cirkulär ekonomi som en del av Green deal och en global megatrend, även i Januariöverenskommelsen lyfts verktyget fram som en viktig fråga. Mycket händer i näringslivet och det svenska näringslivet har höga ambitioner.

– Vi vill visa oss proaktiva, delta i diskussionen och verka för att beslut som tas inte hindrar näringslivet från effektiv omställning till mer cirkulära flöden. När jag möter företagare lyfter de framförallt lagstiftning, skatter och ökade rapporteringskrav som orosmoment och hinder. Det här är något som riskerar att hämma svensk konkurrenskraft och belyser vikten av harmoniserade regelverk på EU-nivå och att det i svensk lagstiftning inte införs särregleringar. Avfallslagstiftningen ett tydligt exempel. Den är anpassad efter linjär ekonomi och begränsar företagares möjligheter att effektivt utnyttja “avfall” som resurs.

Några som tyckte seminariet om cirkulär ekonomi var mycket inspirerande var ägaren av Arboga Gardinaffär, Helen Pilerud och Messe Birkéus HR-chef på Svenska Retursystem.

På Gardinaffären har Helen redan börjat tänka hållbart och cirkulärt. Utöver att enbart sälja påsar utav återvunnen plast, erbjuder hon sömnad. I butiken kan kunder få sina gardiner omsydda vid flytt eller laga och sy om sina kläder. Därigenom kan Helene erbjuda en tjänst som förlänger produkters livslängd och minskar onödig resursförbrukning. En utmaning Helene stött på är att klimatdiskussionen ofta fokuseras på fel områden.

– Vi behöver tänka hållbart! För att klara det måste vi, såväl som producenter och konsumenter, hålla oss informerade. Jag tror annars risken finns att vi går i fel riktning. Till exempel har vissa leverantörer börjat packa sina produkter i tyg, det är mycket mer resurskrävande än återvunnen plast.

Ett företag som ligger i framkant när det kommer till cirkulära affärsmodeller är Svenska Retursystem. Messe berättar hur företaget grundats av aktörer i dagligvaruhandeln för att möjliggöra ett hållbart och effektivt varuflöde.

– Vi arbetar för att minimera branschens klimatavtryck, allt ska cirkulera! Istället för att använda träpallar och engångsmaterial tillhandahåller vi pallar och lådor i plast. Hos oss tvättar, lagar och återvinner vi sedan lådorna när de är slitna. Genom att vässa logistiken och övergå till klimatsmarta transportalternativ arbetar vi mot att bli fossilfria 2025!