Butiksgata i Västerås
Foto: Rikard Jörnesten

Handeln i Västmanland står inför stora utmaningar

NYHET Publicerad

HANDELN I Västmanland arbetar cirka 11 procent av de sysselsatta inom handeln och detaljhandeln omsätter 65 800 kronor per capita i länet, enligt Svensk Handels rapport Handelns betydelse. Branschen är dock stadd i stor förändring och utsatt för allt större internationell konkurrens. Därför blir det allt viktigare att politiker på både kommunal och nationell nivå skapar goda förutsättningar för de svenska handelsföretagen framgent.

Ulf Antman

För Ulf Antman som driver Ryns skor i Västerås är det av avgörande betydelse att politikerna tar tag i trygghetsfrågan.

Foto: Henrik Mill
Mats Hedström

Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel, menar att de nationella politiska förutsättningarna blir allt mer avgörande för de svenska handelsföretagen, i takt med den att den internationella konkurrensen ökar.

Foto: Bjorn Mattisson

För Ulf Antman som driver Ryns skor i Västerås är det av avgörande betydelse att politikerna tar tag i trygghetsfrågan.

– Absolut viktigast för oss som handlare i en citymiljö är att tryggheten ökar. Kunderna känner direkt av förändringar i trygghet och undviker otrygga miljöer. Den under många år nedmonterade tryggheten i city driver även kostnader. Kostnader för larm, väktare och övervakning adderas eftersom vi vill och måste kunna erbjuda en trygg arbetsmiljö.

– Narkomaner i butik är tyvärr allt för vanligt och givetvis en konsekvens av en ökad mängd öppen narkotikahandel och avsaknad av poliser. Vi saknar Kling och Klang-patrullerna, säger Ulf Antman.

Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel, menar att de nationella politiska förutsättningarna blir allt mer avgörande för de svenska handelsföretagen, i takt med den att den internationella konkurrensen ökar.

– Andra stora utmaningar ligger i att finna vägar att möta och dra fördel av digitaliseringen samt att klara den internationella konkurrensen. Tyvärr ser vi att politiskt beslutade pålagor, i form av exempelvis kemikalieskatt, missgynnar svenska företag i relation till utländska vilket naturligtvis är bekymmersamt då det leder till att konsumtion och jobb flyttar utomlands. Handeln och dagens konsumenter känner inga nationsgränser.

Svensk Handel kommer under året att jobba på att stärka förståelsen för handeln bland svenska politiker.

– Det handlar i första hand om att förstå handelns villkor och förutsättningar samt den förändring som handeln går igenom. Med sådan kunskap tror jag inte att man hade infört nationella pålagor utan i så fall verkat för internationella spelregler och rättvisa konkurrensvillkor. Med högre kostnader för svenska företag i ett läge där prissättningen är global försvårar man för svenska handelsföretag att stå sig i konkurrensen, säger Mats Hedenström.

Även agerandet på kommunal nivå gentemot handelsföretagen är viktig för att branschen ska kunna stå sig stark.

– Som kommun har man ansvar för bland annat planmonopolet och därmed ansvar för såväl godsvägar som stråk vilka är grundläggande för att tillgängliggöra handeln. Att ha en näringslivschef med kunskap om handel och med nära kontakt med såväl handelsföretag som politiker är en bra väg framåt.

Viss kommunal regeltillämpning blir dock allt svårare att utföra menar Ulf Antman. Han anser att politikerna behöver sätta sig in i och anpassa regelverk och lagar utifrån utvecklingen av handeln, med nya kanaler och ny konkurrens.

– Dagens system med kommunala verkställande miljö- och hälsokontor och en guidande kemikalieinspektion fungerar bra, men bara på etablerade fysiska butiker. Systemet är uppbyggt för kontroll av handel i en gammal struktur. Det finns ingen kontroll av varor som kunder köper på nätet från exempelvis Kina. Varumärkesskyddet är som bortblåst och på samtliga svenska marknader hittar du enorma mängder piratkopior och andra okontrollerade varor.