Christian Söderberg, Stefan Eriksson och Maria Adolfsson
Foto: Anders Lövgren

NYTT KONKURRENSRÅD: I nuläget har Timrå kommun cirka 2 600 leverantörer och handlar för 325 miljoner kronor om året. 85 procent av dessa affärer styrs av avtal. För att minska risken för osund konkurrens startas nu en ny e-tjänst och ett konkurrensråd som består av Christian Söderberg, näringslivschef, Stefan Eriksson, upphandlingsstrateg och Maria Adolfsson från näringslivsenheten. Saknas på bilden: ekonomichefen Bo Glas.

Timrå tar upp kampen mot osund konkurrens

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Timrå kommun startar flera aktiviteter samt ett internt konkurrensråd för att stoppa osund konkurrens.

Att en kommun erbjuder varor och tjänster som konkurrerar med företag betecknas som osund konkurrens och väcker både ilska och irritation när det avslöjas.

Hur vanligt det är med osund konkurrens i Timrå är inget som näringslivschefen Christian Söderberg kan svara på exakt, men han säger sig veta att det inte tillhör vanligheterna.

– Det skulle definitivt ha synts i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet och det gör det inte, så vi är trygga med att det inte är något stort problem. Men vi vill ändå lyfta frågan och visa att vi vill göra ännu mer för att förebygga osund konkurrens, säger Christian Söderberg.

– Vi vet å andra sidan att det går rykten och pratas runt om i Timrå om sådant som kan upplevas fel från företagens sida. Vi vill mycket hellre ha en dialog där allt kommer upp till ytan och det blir tydligt vad som gäller, säger upphandlingsstrategen Stefan Eriksson.

Stefan Strandlund, Stefan Strandlund Entreprenad AB
Foto: Anders Lövgren

"Det är bra att kommunen lyfter den här frågan. Jag har tidigare själv haft synpunkter på hur snöröjning skötts inom kommunen. Det är fel när snöröjning legat ute på entreprenad och så går kommunen själv in och gör jobbet på vissa platser. Jag har framfört kritik, men tycker inte att den tagits emot", säger Stefan Strandlund, Stefan Strandlund Entreprenad AB.

Därför startar Timrå kommun ett konkurrensråd som får till uppgift att hantera frågan om osund konkurrens. En viktig pusselbit i det arbetet blir en e-tjänst som finns på kommunens hemsida och där det går att se vilka aktuella avtal som gäller mellan kommunen och företag.

– Här är det också möjligt att ställa frågor eller rapportera det som upplevs som osund konkurrens, säger Stefan Eriksson.

Längre fram, nästa år om allt går i lås, kommer Timrå kommun också att komplettera e-tjänsten med samma möjlighet att hitta information, ställa frågor och kommentera allt som rör upphandlingar.

På frågan vad det kan få betydelse för näringslivet i Timrå, är näringslivschefen Christian Söderberg snabb med svaret.

– Vi har haft interna utbildningar om det här och nu får vi 1700 medarbetare som blir ännu mer medvetna om vad osund konkurrens är och att det inte får förekomma. Det kommer att spela roll för företagsklimatet, säger han.

– Jag vill gärna lyfta fram betydelsen av dialog. Det finns företagare som är rädda att ett klagomål skulle göra att de blev ovän med kommunen och därmed utan chans att få uppdrag. Tvärtom uppmuntrar vi att våga fråga, säger Stefan Eriksson.

Det behövs fler aktörer

Susanne Vinderå och Kerstin Stickler, Coompanion
Foto: Anders Lövgren

Susanne Vinderå och Kerstin Stickler, Coompanion

Timrå kommun har också länge haft intresse av att det ska starta ett arbetsintegrerande socialt företag inom kommunen. I dag finns inget sådant, utan det är hos kommunens egna arbetsmarknadsenhet som människor som behöver komma närmare arbetsmarknaden jobbar i olika uppdrag åt kommunen.

Här finns potential att låta några av verksamheterna som bedrivs där, knoppa av till ett företag med syfte att få människor inkluderade genom anställningar och affärsutveckling av nya tjänster, anser Susanne Vinderå och Kerstin Stickler vid den ekonomiska föreningen Coompanion.

– Ett sådant företag kan ju sälja sina varor och tjänster både till kommuner och andra företag. Problemet är att det behöver komma ett initiativ från en eller flera villiga entreprenörer att starta igång ett sådant företag. Då står vi beredda med vår avgiftsfria rådgivning, säger Susanne Vinderå och Kerstin Stickler.