Svenskt Näringsliv blir fabrik för nya reformer inför 2022

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Svenskt Näringsliv startar nu projektet Reformagenda 2022. "Vi kommer tillsammans med företagen att ta fram en rad konkreta förslag till förbättringar och leverera till politikerna i god tid inför nästa val. Vi blir mer konstruktiva i stället för att gnälla på missförhållanden", säger Fredrik Persson, ordförande, Svenskt Näringsliv.

Anna Hedensjö Johansson och Fredrik Persson
Foto: Mia Berglund
För andra året i rad bjöd Svenskt Näringsliv in länets företagare och beslutsfattare till ett avstampsmöte med företagsamheten i fokus. Ett 100-tal deltagare från hela länet deltog. Anna Hedensjö Johansson, regionchef Svenskt Näringsliv, "Jag är övertygad om att vi alla, genom ökad förståelse för varandras uppdrag och roller på kartan, kan flytta fram positionerna när det gäller företagsklimatet här i länet. Nu ser jag fram emot fortsatta dialogmöten under året med extra fokus på serviceinriktad myndighetsutövning och framför allt hur inköpsprocesser hos kommuner kan bli bättre och mer effektiva så att vår gemensamma välfärd kan säkras." På bild tillsammans med Fredrik Persson, ordförande Svenskt Näringsliv.
Berit Högman, landshövding, Västernorrland
Foto: Mia Berglund
Västernorrlands landshövding Berit Högman berättade att Länsstyrelsen under 2020 har särskilt fokus på områdena digitalisering och integration. Berit lyfte även den satsning som påbörjades 2019 med fokus på bemötande – främjande myndighetsutövning där dialog med bygg och miljö på kommunerna i länet är en nyckeln för smidigare myndighetsutövning.
Sara Nylund och Maria Lidgren, Region Västernorrland
Foto: Mia Berglund
Sara Nylund, vice ordförande i Region Västernorrland och Maria Lidgren, tillväxtchef i samma organisation, berättade att det under 2019 betalades ut drygt 59 miljoner kronor i företagsstöd. Sara och Maria knöt även an till den regionala utvecklingsstrategin för Västernorrland 2020-2030 som handlar om Ett Västernorrland – handlingskraft, livskraft och naturkraft.
Lars-Jerker Molin och Ulf Hagner
Foto: Mia Berglund
Lars-Jerker Molin, Sleeping Fox Hotel Group, och Ulf Hagner, Blåtand i Stöde, i samtal om Vägverkets planerade nerdragning av hastigheten på E14. Något som båda är djupt oroade över då det definitivt kommer påverka både kompetensförsörjningen hos företagen i västra delen av länet och besöksnäringen.
Riksdagsledarmöter1-på scenen
Foto: Mia Berglund
De fyra riksdagspolitikerna Jörgen Berglund (M), Emil Källström (C), Ingemar Nilsson (S) och Jasenko Omanovic (S) kommenterade frågor som var aktuella 2019 och blickade även framåt. Mest energi i deras framträdande kom när frågan om hastighetsbegränsningar längs E14 debatterades. Alla fyra framstod som motståndare till Trafikverkets förslag att sänka hastigheten från 100 km/h till 80 km/h men det var ändå Jörgen Berglund som fick applåder för sitt engagerade uttalande.
MO-på scenen
Foto: Mia Berglund
Företrädare för arbetsgivarorganisationerna kommenterade möjligheter och farhågor. Gemensamma nämnaren för alla är att det behövs kraftsamlas kring kompetensförsörjning där företag har svårt att hitta rätt kompetens för att möta möjligheter i tillväxt och jobb. En tuff utmaning just nu för handeln, där Anna Wedin från Svensk Handel berättade, är att man noterar fyra konkurser om dagen. Besöksnäringen går bra, där Teres Gärdin från Visita önskade en kraftig bantning av regelverk och antalet tillstånd som krävs av näringsidkare för att på så sätt underlätta företagandet. Kenneth Lidgren, Almega, betonade hur tjänstesektorn kan fungera som integrationsmotor och att Migrationsverket kan jobba mer för att underlätta. Hanna Magnusson från Sveriges Byggindustrier vittnade om vikten av sund konkurrens och säkerhet. Kent Sjödin, Installatörsföretagen och Staffan Söder, Maskinentreprenörerna betonade vikten av kompetensförsörjning och mångfald i relativt mansdominerade branscher. Carina Grip, Teknikföretagen bekräftade konjunkturrapporterna där orderingång och investeringar mattats av hos företagen.

Nyheten om Svenskt Näringslivs satsning på Reformagenda 2022 blev offentlig när Fredrik Persson besökte Sundsvall och det regionala näringslivet var samlat för Avstamp Företagsamma Västernorrland 2020.

I sitt tal till deltagarna så passade han på att peka på vikten av att vara aktiv och skapa förändring, i stället för att vara en klagomur.

– Vi ska utnyttja vår unika position. Med nära 60 000 medlemsföretag och 21 kontor runt om i landet så är vi specialister på vad som behövs för att skapa mer tillväxt och mer välfärd. Inför nästa regeringsperiod är det vårt ansvar att berätta för politikerna vilka prioriteringar som är viktigast för landet, säger Fredrik Persson.

Elförsörjningen till landets företag är ett konkret område som Svenskt Näringsliv vill belysa och ge förslag på reformer inom. Jämfört med i dag kommer det att behövas 60 procent mer el år 2045. Hur mycket som ska produceras, på vilket sätt och hur den ska transporteras kräver en bättre och mer långsiktig plan, menar Fredrik Persson.

– Det kommer att krävas en jätteomdaning av hela systemet för elförsörjning om vi ska lyckas behålla vår konkurrenskraft. Att brödtillverkaren Pågen inte kan vara säkra på tillgång på el och kan tvingas flytta från Skåne är ett av de större exemplen. Men även på orter som Åre svajar det i elförsörjningen när norrmännen på besök laddar teslan, startar induktionshällen och drar igång bastun på samma gång, säger Fredrik Persson.

Andra områden där reformer krävs är enligt Fredrik Persson bland annat kompetensförsörjning och integration.

– Vi måste också lyckas med klimatomställningen som är den viktigaste frågan. Där är jag övertygad om att våra företag är en stor del av lösningen. Under mina besök på företag runt om i landet blir det tydligt att många ligger långt fram i arbetet med att bli mindre beroende av fossil energi men ändå behåller sin lönsamhet. Det finns ingen motsättning i detta.

Svenskt Näringsliv kommer att använda de erfarenheter och kunskap som finns ute bland företagen och utgå från de behov av förändringar som finns i arbetet med Reformagenda 2022.

– I stället för att gnälla så vill vi hjälpa politikerna med konstruktiva förslag på reformer. Vi ser verkligen fram mot att vara den aktiva kraften i detta och leverera en rad reformförslag i god tid innan nästa val så att de kan finnas på bordet redan vid nästa regeringsbildning, säger Fredrik Persson.