Deltagare vid Arbetsgivardagen i Sundsvall
Foto: Anders Lövgren

Spelet mellan politiker och företagare allt mer komplext och rörligt

NYHET Publicerad

ARBETSGIVARDAG Nära hundra deltagare var på plats på Södra berget i Sundsvall när Svenskt Näringsliv arrangerade Arbetsgivardagen 2019.

Tove Lifvendahl
“Som företagare kan du räkna med att många vill använda er för sina syften. Om ni till exempel blir kallade för arbetsskapare kan ni räkna med att synen på er är positiv. Att kallas arbetsgivare kan i stället ha en underton av att ni är en sådan som kan avskeda folk. Ni ska själva definiera er roll!”, uppmanade Svenska Dagbladets politiska chefredaktör Tove Lifvendahl.
Emile Frantzen och Annelie Thid, Flooré
Foto: Anders Lövgren
Annelie Thid och Emile Frantzen från Flooré i Torpshammar: "Största utmaningen just nu är att få in rätt kompetens på företaget. Vårt företag Flooré befinner sig i Torpshammar på glesbygden och ibland är det inte lätt att hitta personal med rätt kompetens och erfarenhet. Man skulle nog behöva marknadsföra det vackra Västernorrland till människor i södra Sverige som vill öka sin livskvalitet och samtidigt få ett intressant jobb. Dagen betydde för oss att vi fick möjlighet att skapa ett kontaktnät med andra deltagare och att få en uppdatering inom olika ämnen angående arbetsrätt".
Katarina Lundell och Marie Vestberg, Knightec
Foto: Anders Lövgren
Katarina Lundell och Marie Vestberg från Knightec i Örnsköldsvik: "Vår största utmaning nu är att attrahera och behålla personal. Dagen har gett oss en vink om hur viktigt samarbetet mellan kommuner, politiker och företagare är och kommer att bli framöver".
Camilla Östling och Annica Axelsson, Inredningshuset
Foto: Anders Lövgren
Camilla Östling och Annica Axelsson från Inredningshuset i Sundsvall: "Då vi arbetar mycket med offentliga upphandlingar och anbud är det en utmaning att i utvärderingskriterium få med värden som närhet till kommunikation och beslut, lokal service samt ett effektivt och miljömässigt fördelaktigt leveranssystem. Detta är värden som ofta efterfrågas och diskuteras men som tyvärr sällan är med vid de större upphandlingarna. Naturligtvis ska detta ske enligt lagen om offentlig upphandling och det är fullt möjligt. Som det nu ser ut är det ofta endast ett kriterium som kravställs och det är lägsta pris. Genom bra upphandlingar skapas möjlighet till positiv utveckling för befintliga företag och även intresse för nyetablering på orten samt nyanställning av lokal arbetskraft!"
Mia Bernhardsen
Foto: Anders Lövgren
Mia Bernhardsen från Svenskt Näringsliv ledde ett seminarium med rubriken Det livslånga lärandet och bättre matchning. En enkät för riket visar att 72 procent tycker att det är svårt att rekrytera kompetens. “Det vi märker är en svängning. Särskilda utbildningskrav är inte längre lika viktiga, arbetsgivare är glada om de kan rekrytera personer med rätt attityd”, sa Mia Bernhardsen. Hon visade också ett intressant case från Värmland där 14 kommuner gått samman och startat en gemensam industriutbildning på gymnasienivå där även vuxna släpps in. Intresset har varit stort och det går nu tre sökande på varje utbildningsplats.

Inledningen med Tove Lifvendahl hade rubriken “Att förstå och påverka politiken” och handlade om hur olika aktörer gör för att påverka samhällsutvecklingen och vilken roll medier spelar.

– Väldigt tillspetsat brukar företagare sägas bara tänka på att tjäna pengar och en politiker bara på att vinna röster från väljare. En viss sanning finns i det och styr deras agerande, inledde Tove Lifvendahl som sedan nyanserade sina teorier.

Tove Lifvendahl som nu är politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet var under sex år kommunikationschef på Svenskt Näringsliv och har i samarbete med S-politikern Lena Josefsson skrivit en bok med titeln Ingen kommer undan politiken. Hon har sett hur symbiosen samhälle, media och politik genomgått en stor förändring.

– När ett parti tidigare ville driva en fråga processades den först i ett ganska slutet system genom utskott och riksdag för att sedan komma ut som en politisk produkt och bli omdebatterad i media. I dag skickar myndigheter eller partier ut idéer som testballonger i media eller håller en presskonferens för att sedan pejla av mottagandet. Ett intressant aktuellt exempel är Skolverkets förslag om att ta bort antiken ur grundskolans läroplan som snabbt fick hård kritik och därför drogs tillbaka, säger Tove Lifvendahl.

Detta gör att det finns många fler möjligheter för väljarbasen att vara med och påverka, det gäller bara att vara på alerten när testballongerna släpps iväg.

Tove Lifvendahl återkom ofta i föreläsningen till det faktum att nutida politik och samhällsutveckling präglas av stor dynamik och att det då gäller att även ha ett öppet förhållningssätt till skeenden.

Några exempel: Vem kunde förutse att USA:s och Nordkoreas båda lite speciella ledare skulle få feeling och börja träffas? Eller kunde vi ana att digitaliseringen skulle gå så snabbt?

Det gäller, tycker Tove Lifvendahl, också att vara medveten om att det lånas tankar, argument och vokabulär från alla håll och kanter. Det kan göra att aktörer marknadsför sina åsikter på sätt som väcker uppmärksamhet och som utmanar invanda mönster.

– Kartor ritas om hela tiden. Offentliga verksamheter pratar i dag om sina kunder, Polisen har volontärer i sin verksamhet och Ikea har en kundklubb som heter Family. Och just när vi tror att vi har koll så ritas kartan om genom exempelvis de aktörer som driver delningsekonomin.

Tove Lifvendahls föreläsning var fullspäckad med exempel på hur det puttrar i denna gryta, både nationellt och internationellt, och hur vi kan välja att förhålla oss till utvecklingen. När hon efteråt signerade sin bok uttryckte många sin uppskattning och önskade att de fått höra ännu mer.

Dagen fortsatte sedan med tre block om totalt nio seminariepass. Några röster om aktuella utmaningar som arbetsgivare och om Arbetsgivardagen hittar du i bildspelet.