Mattias Holmström

Mattias Holmström

Mattias Holmström ny näringspolitisk rådgivare 

NYHET Publicerad

NY PÅ JOBBET Den 1 februari börjar Mattias Holmström som näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv med placering i Sundsvall. Mattias kommer att arbeta i de fem norra regionerna Västernorrland, Dalarna, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.

Mattias Holmström är uppvuxen i Gävle, men har under de senaste åren bott i Uppsala tillsammans med sin familj. Han har pendlat till Solna och arbetet som politisk sekreterare åt kommunledningen. 

Mattias har alltid haft ett stort samhällspolitiskt intresse. En nyfikenhet och vilja att öka förståelsen mellan företag och det offentliga har vuxit fram alltmer under yrkeslivet.

– Jag jobbade tidigare åt en småföretagarorganisation. Där fick jag en god inblick i företagares vardag runt om i landet, inte minst vilka svårigheter som kan uppkomma kring upphandlingar, förklarar han.

Under ett par år arbetade Mattias även som ledarskribent för olika tidningar, vilket bland annat ledde honom till att bo i Norrköping och Kalmar. 

– Som ledarskribent var jag väldigt aktiv i det lokala samhället, en nödvändighet för att kunna spegla det på ett korrekt sätt. Det var spännande att se hur olika städer har olika utmaningar och möjligheter, berättar han.

Mattias kommer att arbeta i de fem norra regionerna, i huvudsak med näringspolitiska frågor i tätt samarbete med regioncheferna. Även utveckling av interna projekt och anordna olika aktiviteter kommer att stå på agendan.

– Jag hoppas kunna bidra med perspektiv och erfarenheter från andra regioner. Vårt avlånga land har olika förutsättningar och jag ser fram emot att få träffa medlemsföretag och få mer insikt i deras vardag, säger han.

Och att flytta till Sundsvall för att jobba är en riktig bonus. 

– Min fru kommer från Sundsvall så vi flyttar hem och kan äntligen bo i Norrland hela året och inte bara under sommarmånaderna, vilket vi gjort i många år. Sundsvall är en otroligt vacker stad och jag hoppas även att kunna få mer tid till att fiska, något som verkligen är livskvalitet, avslutar han.