Klimatet för företagen under lupp

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Nu är enkäten om det lokala företagsklimatet utskickad till drygt 30 000 företagare i Sverige varav 1800 i Västernorrland. Vad företagare svarar speglar deras uppfattning om möjligheten att driva och utveckla sina verksamheter utifrån attityder, bemötande och ärendehantering hos kommunerna.

Anna Hedensjö Johansson

Anna Hedensjö Johansson, regionchef Svenskt Näringsliv Västernorrland

Undersökningen har skickats ut i närmare tjugo år och det märks att förståelsen för företagens betydelse blir större i kommuner runt om i Sverige, företagsklimatet i Sverige har över tid blivit bättre. Svaren som företagen ger sammanställs och presenteras under maj månad för politiker och tjänstemän i varje kommun.

– Inputen från företagen är en viktig indikation till kommunerna i deras arbete för att vässa sina prioriteringar och insatser för ett bättre företagsklimat. En viktig grundbult i det arbetet är tillit till varandras roller och uppdrag som företagare, politiker och tjänsteman. Min övertygelse är att dialog toppad med förståelse och handlingskraft är rätt väg att gå för att få resultat, säger Anna Hedensjö Johansson regionchef på Svenskt Näringsliv i Västernorrland.

En av Svenskt Näringslivs viktigaste uppdrag är att verka för att politiker och andra beslutsfattare på lång sikt inser företagens betydelse i samhället och på kort sikt fattar beslut som ger Sveriges företag ett konkurrenskraftigt företagsklimat

– Det pratas ofta om hur skattekronorna ska fördelas men fortfarande alldeles för sällan om hur de skapas. Företagen skapar jobb som generar skatteintäkter till vår gemensamma välfärd, här har alla regelverk i systemen som omger företagen en viktig roll att förenkla och skapa incitament som möjliggör fortsatta satsningar på jobb och investeringar, fortsätter Anna.

Företagsklimatet är omfattande i områden och frågor. Två prioriterade områden för arbetet i år är serviceinriktad myndighetsutövning och offentlig upphandling.

– Flera kommuner står inför besparingar där man vrider och vänder på prioriteringar och resurser. I det läget är det högst aktuellt att se över sina inköpsprocesser där vi vet att det finns mycket att göra till det bättre genom till exempel relevant kravställning, kategoristyrning och uppföljning av affärerna, mera pang för skattepengarna helt enkelt, avslutar Anna.

I Västernorrland kickar företagsamma 2020 igång med ett avstamp den 24 januari där ordförande för Svenskt Näringsliv Fredrik Persson, landshövding Berit Högman, Regionens vice ordförande Sara Nylund, riksdagsledamöter från länet samt branschorganisationer inom Svenskt Näringsliv är på plats. Läs mer här: Avstamp företagsamma 2020 Västernorrland

Mer info om  årets enkät om företagsklimatet hittar du här