Framtidens yrkesmöjligheter under lupp

NYHET Publicerad

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Arbetsmarknaden är i ständig förändring och för studie- och yrkesvägledarna är det en utmaning att på bästa sätt guida skoleleverna i studie- och yrkesval.

SYV-dagen i Sundsvall 2019 - MO-torg
Deltagarna fick genom speeddating med medlemsorganisationerna aktuell uppdatering om framtida jobbmöjligheter.
Staffan Söder och Linda Moberg, Maskinentreprenörerna
Linda Moberg och Staffan Söder från Maskinentreprenörerna berättade om att behovet av maskinförare är stort. Utbildning är i princip lika med garanterat jobb när man är klar oavsett om man kommer från gymnasiet eller komvux. De som väljer att bli maskinförerare gillar ofta att jobba praktiskt och vara ute i verkligheten.
Gudrun Andersson, Installatörs
Gudrun Andersson, företagsrådgivare på Installatörsföretagen, lyfte en hel del kring branschens anpassning till framtidens utmaningar som t ex digitalisering och AI. Elektriker, VVS-montörer, elkraftsmontörer, tele/data/säkerhets-roller, sprinklertekniker och isolermontörer är några av de många rollerna som efterfrågas av branschen.
Sanna Strömstedt, Transportföretagen
Sanna Strömstedt från Transportföretagen vill specifikt lyfta sjöfartsutbildningen i Härnösand. Sjöfartsutbildningen kommer att ta in nya elever nästa höst.
Carina Grip, Teknikföretagen
Carina Grip från Teknikföretagen var på plats och berättade om hur ungas intresse för matematik, naturvetenskap och teknik är avgörande för att teknikföretag ska kunna attrahera kompetenta medarbetare. Teknikföretags behov av kompetens är stort och det är inte troligt att antalet ungdomar som kommer direkt från utbildningssystemet kommer att räcka framöver. Teknikföretag behöver därför även kunna rekrytera vuxna. Därför är det viktigt att se hela utbildningssystemet som en helhet från grundskola och gymnasium till komvux/yrkesvux samt yrkeshögskola och högskola. I utbildningssystemet är det viktigt att det genom hela livet finns vägar till utbildning, både akademiska och yrkesinriktade.
Hans Bergström, Plåt & Ventföretagen
Hans Bergström och Niklas Angelöf från Plåt & Ventföretagen var på plats och uppdaterade SYV:arna om vad som gäller för de elever som är intresserade av plåtslageriinriktning. Bland annat berättade de om branschskola-försöket som pågår under 2018–2023. Huvudmän för yrkesutbildningar kan söka statsbidrag för att skicka sina elever till en branschskola inom försöket. Något man hoppas gör att fler elever får upp ögonen för utbildning och jobb inom plåt och vent.
Therése Brink, Svensk Handel
Therése Brink, arbetsrättsexpert på Svensk Handel, berättade om en bransch i stor förändring. Digitala eran som slagit igenom och hur det påverkar handeln i mycket hög grad. Omvandlingen medför i sin tur omställning av den traditionella fysiska handel och jobben. Omställningen till e-handeln skapar efterfrågan på nya kompetenser och då främst utvecklare, analytiker, statistiker men även chaufförer och truckförare. Handeln som arbetsplats blir alltmer avancerad och mer utbildning kan behövas idag jämfört med tidigare.
Towe Emtfeldt Ersson
Towe Emtfeldt Ersson, företagsrådgivare på Sverige Byggindustrier, berättade om olika möjligheter som ges inom byggsektorn. Efterfrågan är stor av både yrkesarbetare från Bygg- och anläggningsprogrammet samt tjänstemän som t ex arbetsledare och byggingenjörer med utbildning från yrkeshögskola eller högskola/universitet. Jobben inom byggbranschen utvecklas kontinuerligt och nya yrken skapas som t ex drönartekniker. Branschen blir mer och mer digitaliserad, det ställer nya krav på medarbetarna inom sektorn.
Julia Karström och Ulricha Flemström Edlund
Ulricha Flemström Edlund, studie- och yrkesvägledare vid Hagaskolan i Sundsvall, använder Svenskt Näringslivs skolmaterial i undervisningen och vill gärna rekommendera andra att göra detsamma. Här tillsammans med Julia Karström, Svenskt Näringslivs skolnätverksansvarig i Gävleborg och Västerbotten, som fanns på plats under dagen för att berätta om Eduna.se där skolor enkelt kan beställa läromedel om företagande, jobb och ekonomi.
Adam Malmrot, Ung Företagsamhet Västernorrland
Ung företagsamhet gör skillnad på riktigt. Adam Malmrot, projektledare för UF i Västernorrland, var på plats under dagen och berättade om bland annat prao i entreprenörskap. Ett nytt grepp kopplat till prao som kan inspirera unga till företagsamhet och förståelse för företagande.
Arrangörerna av SYV-dagen i Sundsvall 2019
Svensk Handel, Plåt & Ventföretagen, Sveriges Byggindustrier, Transportföretagen, Almega, Teknikföretagen, Maskinentreprenörerna, Installatörsföretagen, TYA, Svenskt Näringsliv och Ung Företagsamhet välkomnade Västernorrlands läns studie- och yrkesvägledare till en heldag om framtida jobbmöjligheter.

Som ett led i att minska glappet mellan utbildning och jobb bjöd Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationer in till en SYV-dag där ett 50-tal SYV:are från hela länet deltog.

– Att hitta medarbetare med rätt kompetens till jobben är en av utmaningarna som står högst på agendan för många arbetsgivare. Det är oerhört viktigt att få till en bättre matchning mellan utbildning och jobb för unga såväl som vuxna. Om företagen är trygga med att det finns medarbetare så vågar de satsa och växa, säger Anna Hedensjö Johansson, regionchef på Svenskt Näringsliv i Västernorrland.

Dagen inleddes med snabba möten där ett tiotal representanter från medlemsorganisationerna inom Svenskt Näringsliv uppdaterade om hur branscherna ser ut och vilka möjligheter till jobb som finns. Därefter fick deltagarna åka på fyra olika företagsbesök för att lyssna på och lära mer om den specifika arbetsplatsen och branschen. Besöken ägde rum på Xlent, Ikea, Permobil och Sernekes nya hotellbygge i Sundsvall.

Dagen avslutades med ett inspirationspass om prao, som numera är obligatoriskt, där Ung Företagsamhet i Västernorrland under hösten testat ett nytt koncept – Prao i Entreprenörskap.

– Ung Företagsamhet har under nästan 40 års tid jobbat riktat mot skolor med material kopplat till entreprenörskap, förutom nära kontakt med lärare så är kontakten med studie- och yrkesvägledare är en viktig del i arbetet, berättade Adam Malmrot, projektledare på Ung Företagsamhet i Västernorrland.

Under passet deltog även Julia Larsson och Felicia Pournasiri från Handelskammaren MittSverige som inspirerade i ämnet arbetsmarknadskunskap i skolan och deras satsning på Teknikbussen som riktar sig till flickor i grundskolan.