Bilhandlaren Molin vill ha regler som underlättar för elbilar

NYHET Publicerad

FÖRETAGSBESÖK När Svenskt Näringslivs ordförande Fredrik Persson besökte Sundsvall i samband med konferensen Avstamp Företagsamma Västernorrland 2020 så passade han också på att göra ett företagsbesök på Molin Bil.

Fredrik Persson och Joakim Molin
Foto: Anders Lövgren
Joakim Molin visar Fredrik Persson vägen in i den 7 200 kvadratmeter stora anläggningen där 35 anställda säljer, servar och recondar bilar. Inget premiumbilmärke är större norr om Uppsala än Molin Bil som i fjol omsatte 380 miljoner kronor.
Ulf Steringer, Restaurang Grankotten
Foto: Anders Lövgren
Ulf Steringer, ägare av Restaurang Grankotten, berättade om sina planer på att i samarbete med näringslivet i Sundsvall bygga en linbana från Norra bergets fot upp till toppen. Inrättandet av naturreservat på berget kan dock sätta käppar i hjulet för den satsningen.
Joakim Molin och Jasenko Omanovic
Foto: Anders Lövgren
Under konferensen på Södra berget som föregick företagsbesöket på Molin Bil kom Joakim Molin i en rejäl diskussion med riksdagsmannen Jasenko Omanovic (s) kring förslagen om nya sänkta hastighetsbegränsningar på E14.
Företagsbesök på Molin Bil2
Foto: Anders Lövgren
Inte bara fyrhjulingar hos Molin Bil.
Fredrik Persson och Joakim Molin2
Foto: Anders Lövgren
Anläggningen värms upp av bergvärme, vilket Joakim Molin med stolthet demonstrerade.
Företagsbesök på Molin Bil
Foto: Anders Lövgren
Marknaden för elbilar växer, men infrastruktur och regelverk hänger inte med i den takt som behövs, ansåg Joakim Molin under rundvandringen. Ytterligare ett inspel kommer här från Joakim Molin: "På tjänstebilstemat är det viktigt att vi uppmanar storföretagen som ej gjort läxan att anta de nya moderna så kallade ”TCO-kalkylerna” och överge de omoderna basbeloppsgränserna som ställer till det när moderna laddhybrider och elbilar har högre inköpspriser men är totalekonomiskt billigare än billigare ”basbelopps dieslar”.
Ulf Hagner, Blåtand
Foto: Anders Lövgren
Ulf Hagner som äger Blåtand är bekymrad över de skatteregler som är på förslag och som ska gälla för utländska bärplockare. Förslaget går ut på att dessa ska betala skatt i Sverige och då försvinner enligt Hagner deras motivation att resa till Sverige för den korta bärsäsongen, och med tanke på att cirka 70 procent av bären inom denna sektor plockas av utländska gästarbetare så blir den arbetskraften mycket svår att ersätta.
Peter Lundström, Permascand
Foto: Anders Lövgren
Peter Lundström, vd, Permascand, gillar inte förslaget från Trafikverket på sänkt hastighetsgräns på E14, något som skulle slå mot företagets arbetspendlare och besökare.
Anders Göransson och Peter Gotthardsson
Foto: Anders Lövgren
Anders Göransson, vd, Castanum och Peter Gotthardsson, vd, Lilium Fastigheter, på besök hos Molin Bil.

Tillsammans med en grupp företagare som också var inbjudna gjorde Fredrik Persson en rundvandring med ägaren Joakim Molin som visade anläggningen fylld med rader av BMW, den största anläggningen för premiumbilar norr om Uppsala. En del av Joakim Molins visning kretsade kring försäljningen av elbilar och behovet av en utbyggd infrastruktur för laddning. Direkt knuten till dessa frågor är klimatfrågan.

– Branschen behöver mer handfasta och anpassade ramar när det gäller förmånsvillkoren för att kunna optimera minskningseffekt av koldioxidutsläpp. Detta för att moderna dieselbilar är oslagbara när man kör längre och laddhybriderna blir då sämre om de ej får tillräckligt frekvent laddning. Ett konkret förslag är därmed att förmånsrabatten utgår om man förbrukar mer än till exempel tusen liter bensin per år. Därmed skulle vi säkra att laddhybriderna laddas, säger Joakim Molin.

Att fortsätta utbyggnaden av laddinfrastrukturen, stärka elnätet och behålla Ringhals i drift fram tills att elnäten blir tillräckligt stabila (och dessutom sparar skattemedel till förmån för andra effektiva klimatinvesteringar) är frågor som Joakim Molin ser som viktiga och gärna ser att Svenskt Näringsliv prioriterar.

– Här behövs både klokare regler och effektivare tillståndsprocesser. Det kan ta 10-15 år att få tillstånd till för nyinvesteringar i energiprodukton. Det är inte rimligt, konstaterar Fredrik Persson.

Besöket på Molin Bil avslutades med ett rundabordssamtal där Fredrik Persson fick inspel från övriga företagare. Ulf Hagner, vd för Stödeföretaget Blåtand, känner stor oro för de nya regler som aviserats för beskattning av utländska bärplockare och befarar att om dessa klubbas igenom så blir det mycket svårt att hitta arbetskraft.

– För att kunna växa måste företagen ha rätt kompetens. Att det är svårt att hitta medarbetare är en av de vanligaste synpunkterna när jag möter företagare, berättar Fredrik Persson.

En fråga som väckt reaktioner från samtliga i gruppen är Trafikverkets förslag på att sänka hastigheten på E14 från 100 km/h till 80 km/h. Där befarar många att företagen i inlandet blir lidande inte minst när det gäller försvårad arbetspendling.

Peter Lundström, vd för Permascand i Ljungaverk, är en av dem som kämpar med rekrytering av högutbildade till den allt mer kompetenskrävande verksamheten, en följd av att företaget gått från att vara en mer traditionell kemisk industri till att bli ett innovativt green-tech-företag.

– För oss som verkar på en mindre ort i inlandet är varje försämring av kommunikationer dåligt. Vi har medarbetare som gärna bor i Sundsvall och som pendlar, men för den som ska få ihop livspusslet med sin familj är förslaget ett steg i fel riktning, säger Peter Lundström.