Bättre inköpskontroll kan rädda kommunalt underskott

NYHET Publicerad

UPPHANDLING Att åtgärda brister i inköp och avtal skulle enligt flera studier kunna sänka kostnaderna med upp till 15 procent för offentliga inköpare. "Det låter rimligt och då kan vi ta hem en del av underskottet i kommunens ekonomi", säger Hans Forsberg, ordförande i service- och förvaltningsutskottet, Sundsvalls kommun.

Liselott Gustafsson och Anders Göransson
Foto: Anders Lövgren
Liselott Gustafsson, Gustafssons Rör, och Anders Göransson, Castanum, var på scenen för att beskriva verkligheten för leverantörer. I bakgrunden Johan Martinsson, moderator och näringspolitisk chef hos Installatörsföretagen.
Christer Pettersson och Emma Jakobsson från Wiklunds Rör
Foto: Anders Lövgren
"Mycket på det här området handlar om kommunikation och dialog och där har det skett mycket den sista tiden. Vi upplever att även om mycket återstår att göra så ser man oss och pratar med oss från det offentliga, vilket inte varit fallet tidigare", säger Emma Jakobsson, Wiklunds Rör, här tillsammans med Christer Pettersson från samma företag.
Hans Forsberg, Nils-Göran Johansson, Erik Lundin
Foto: Anders Lövgren
Trojkan Hans Forsberg, Nils-Göran Johansson och Erik Lundin från Sundsvalls kommun.
Annica Axelsson, vd Inredningshuset
Foto: Anders Lövgren
"Det känns verkligen som att vi nu arbetar för att gemensamt utveckla vårt arbete med upphandlingar inom den offentliga sektorn. Det är ingen ny företeelse att vi träffas och diskuterar ämnet men idag upplever jag det som att vi äntligen har lyft blicken bort från att de brister och fel som vi upplever och istället har fokus på hur vi gemensamt kan skapa bättre upphandlingar och därav fler anbud, naturligtvis på ett korrekt och rättvist sätt efter gällande lag. I dag har jag fått tillfälle att bland annat träffa upphandlingsansvariga och förvaltare och då tagit del av deras synpunkter och tankar kring hur vi ska agera för att nå vårt gemensamma mål, ”korrekta upphandlingar och anbud som leder till inköp av rätt produkt/tjänst till rätt pris”, säger Annica Axelsson, vd, Inredningshuset.

När Svenskt Näringsliv, Sveriges Byggindustrier, Installatörsföretagen och Maskinentreprenörerna bjöd in till Samhällsbyggardagen med fokus på offentliga upphandlingar så var intresset stort och 75 personer från en mängd olika branscher och verksamheter deltog.

– Glädjande att konstatera att intresset är stort, det får mig att känna optimism för att vi ska få ännu bättre dialog på området, säger Hans Forsberg (C), som är politiskt ansvarig för upphandlingar i Sundsvalls kommun.

För visst kan det bli bättre, både för köpare och säljare. Siffror som presenterades av branschorganisationen Silf och av Örebro kommun som ligger långt fram på området, pekar på att besparingar på upp mot 15 procent går att göra bara genom att ha bättre inköpsrutiner och uppföljning.

– Sundsvall kommun har ett underskott och behöver spara 300 miljoner. Det är precis som det har sagts här i dag, om vi undviker att köpa fel varor utan verkligen följer ramavtal och arbetar mer med uppföljning och kontroll så hittar vi dessa pengar, säger Hans Forsberg.

Ett litet men belysande exempel som nämndes är inköp av kollegieblock. Ett sådant kan kosta 15 till 20 kronor i butiken på stan, medan kommunen har avtal där priset är ett par ören.

– Vi handlar så stora volymer att vi får väldigt bra rabatter på många produkter. Självklart är det fel att inte utnyttja dem, säger Hans Forsberg.

Hans Forsberg är en politiker som under flera år arbetat för bättre ordning och reda och förenklade upphandlingar från Sundsvalls kommuns sida. Tillsammans med de båda tjänstemännen Nils-Göran Johansson, inköpschef, och Erik Lundin, fastighetschef, talade han i ämnet inför deltagarna på konferensen.

– Jag har nyss tillträtt som inköpschef och mitt önskemål är att kommunen anställer en, gärna flera, avtalscontrollers. Min erfarenhet från mitt tidigare arbete inom Region Västernorrland är att det ger stor effekt och sparar pengar, säger Nils-Göran Johansson.

– Det är en bra idé och något jag också vill göra. Det är en anställning som kommunen kommer att kunna räkna hem, säger Hans Forsberg.

– En annan inriktning som Sundsvalls kommun kommer att använda sig mer av är upphandlingsformer där det är möjligt att förhandla, det som kallas förhandlat förfarande. Vi bör även ta mer hjälp av leverantörerna och den kunskap som finns hos dem inom deras respektive områden bland annat genom att ställa fler funktionskrav samt färre skall-krav och mer bör-krav, säger Nils-Göran Johansson.