Vilhelmina satsar för bättre företagsklimat

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Under en längre tid har Vilhelmina kommun hamnat i bottenskiktet av Sveriges kommuner på Svensk Näringslivs ranking. Men nu har kommunen tagit ett nytt grepp för att satsa på utbildning i resan mot ett bättre företagsklimat.

I ett pressmeddelande beskriver de satsningen som med hjälp av medel från Tillväxtverket kommer involvera flera avdelningar inom kommunen.

Annika Andersson, Vilhelmina kommun
Foto: Grafiska verkstan

Annika Andersson

– Vanligtvis är det oftast näringslivskontoret som jobbar riktat mot frågor kring företagsklimat. I och med ett koncept från SKL, Sveriges kommuner och landsting, kommer vi nu att ta det största greppet hittills där tjänstemän från flera olika områden i organisationen deltar samt de förtroendevalda som sitter i kommunfullmäktige, säger Annika Andersson, kommunalråd.

Ulla-Karin Dahlberg är chef för miljö-och byggnadsförvaltningen och kommer tillsammans med hennes arbetslag att delta vid utbildningstillfällena.

– Alla som vänder sig till oss ska mötas av ett bra bemötande. Men vi som jobbar med de här frågorna och de företagare vi möter behöver bli bättre på att förstå varandras roller. Det är en tvåvägskommunikation där båda har ansvar, förklarar hon.

Konceptet som heter Förenkla helt enkelt har tidigare genomförts i 161 kommuner och går ut på att förbättra företagsklimatet genom att utveckla sitt sätt att agera. Bemötande attityder, dialog och regeltillämpning är delar av innehållet.