Västerbotten bland de bästa i Sverige på patent

NYHET Publicerad

IMMATERIALRÄTT Antalet nationella patentansökningar från Västerbotten har stigit mellan 2017 och 2018. Det gör att Västerbotten tillhör de absolut bästa regionerna i Sverige när det gäller antal patent i relation till antalet invånare.

Christina Wainikka

Christina Wainikka

Foto: Ernst Henry Photography

– Förhoppningsvis visar detta på en positiv trend för innovationskraften i Västerbotten. För Sverige som land är det väldigt positivt att det finns innovativa företag i hela Sverige, säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv.

I den absoluta patenttoppen ligger Stockholm, inte bara i Sverige utan även i Norden. Att Stockholm ligger så högt hör inte bara ihop med att det är det finns många forskningsinstitutioner där. Många företag som har verksamhet i andra delar av landet har också huvudkontor i Stockholm och det är den adressen som många gånger anges vid en patentansökan.

För att ett patent ska beviljas av patentmyndigheterna krävs att uppfinningen det gäller är absolut ny, i ett globalt perspektiv. Uppfinningen måste också ha vad som kallas för uppfinningshöjd. Detta kan uttryckas som att den tekniska lösningen inte får vara självklar för någon som kan området. Med andra ord kan man säga att uppfinningen måste vara ett resultat av ganska krävande arbetsinsatser.

Det talas ofta om att det är dyrt att söka patent. Det är dock inte själva ansökan som är dyr utan det som driver upp kostnaderna är ofta den hjälp av patentkonsulter som behövs för att patentansökan ska bli så bra som möjligt. En annan kostnad som kan bli hög är översättningskostnader när ansökningar lämnas in för flera länder. Denna kostnad kommer att minska kraftigt när EU:s system för patent träder ikraft inom något år.

Läs mer

Mer information om statistiken från Patent och registreringsverket finns HÄR

På Patent och registreringsverkets hemsida finns också en test om immaterialrättigheter för företag, LÄNK