Skellefteå gasar med batterilyftet – men företagsklimatet allt sämre

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Företagen går bra, arbetslösheten är låg och snart öppnar Northvolts omtalade batterifabrik. Ändå backar Skellefteå kommun 42 placeringar i rankingen av företagsklimatet.

Bengt Ivansson

Bengt Ivansson

Ett påbörjat arbete för förbättrad konkurrens och nya upphandlingsrutiner ska vända trenden, hoppas näringslivschef Bengt Ivansson.

– Vi har haft svårt att förstå det här resultatet. Jag har själv drivit företag i 30 år och har aldrig upplevt att det är så dåligt att vara företagare i Skellefteå som mätningen visar, säger Bengt Ivansson.

Allt borde egentligen se bra ut: näringslivet i Skellefteå blomstrar, nya företag vill etablera sig i kölvattnet av Northvolts batterifabrik. Ändå har kommunen sjunkit ner till plats 225 av 290 i Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet. Kommunen ligger bra till inom tele- och IT-nät och attityder från media, allmänhet och skola – men får tummen ner för offentlig upphandling och osund konkurrens.

– De flesta klagomål vi får handlar om att Skellefteå har mycket egen verksamhet, och därför upplevs som en konkurrent. Och det är ett politiskt beslut: vård, skola och omsorg ska ske i kommunal regi, säger Bengt Ivansson.

Tillväxt som skaver

Men det kan finnas annat som skaver. Även om Northvolt-etableringen generellt är positiv så kan ett så stort projekt också skapa friktion.

– Northvolt bidrar till 3 000 jobb, investerar 40 miljarder och lockar andra företag att etablera sig här. Från kommunens håll ska vi bland annat serva med tomtmark, energiförsörjning och bostäder. Etableringen har hög prioritet – vi får helt enkelt inte misslyckas.

Samtidigt har Bengt Ivansson förstått att en del företagare känner sig åsidosatta.

– Jag tror att en del kan känna så, men vill betona att vi absolut inte ”glömt” våra företagare. De utgör själva basen i vår kommun, de står för den välfärd vi har idag, och de var i hög grad ett skäl till att Northvolt valde att etablera sig just i Skellefteå – i stark konkurrens med över 40 andra svenska kommuner. 

Ivansson berättar att kommunen bland annat genomfört förändringar som ska öka tillgängligheten såsom näringslivskontor i markplan, generösare öppettider, inkubator och lots-insatser. Kommunen har också infört en obligatorisk utbildning i bemötande för alla tjänstemän som har kontakter med företagare.

Arbetsgrupper för konkurrens och upphandling

Dessutom finns det en ambition att konkurrensutsätta fler verksamheter, och att förnya rutinerna vid offentlig upphandling. Det är i alla fall målet för ett par relativt nya arbetsgrupper, med fem företagare och tre kommunala tjänstemän i varje.

– Själv sitter jag med i gruppen som arbetar med sund konkurrens. Vi har bland annat identifierat några områden där kommunen skulle kunna bli kund i stället för utförare.

Jagar inte positioner

Om åtgärderna får genomslag i kommande rankingar återstår att se. Men även om Bengt Ivansson följer mätningarna är han inte intresserad av att jaga snygga siffror.

– Om vi enbart fokuserar på placering i rankingen blir det inte bra, mätningen måste ju återspegla det som sker på riktigt i kommunen, säger Bengt Ivansson.