Robertsfors vill klättra långsamt

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Ett långsiktigt förtroende mellan företagare och kommuntjänstemän är målet för Robertsfors kommun. Därför är varken kommunalrådet eller näringslivsstrategen särskilt oroliga över att kommunen står still på plats 156 i årets rankning av företagsklimat.

Sedan 2008 har Robertsfors kommun klättrat stadigt och avancerat 100 platser i Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet. Det senaste året har kommunen stått still på plats 156. Men det är inget som bekymrar kommunstyrelsens ordförande.

– Vi ser på de enskilda värdena att vi förbättrar oss. Vi känner oss trygga med att näringslivets aktörer ser förändringen över tid och vet att vi ständigt jobbar med frågan, säger Patrik Nilsson (S).

”En väg in” för företag

2014 drabbades Robertsfors av en stor industrinedläggning och då rekryterades en näringslivsstrateg till kommunen. Tanken var att ge företagarna ”en väg in” oavsett vilket ärende det gällde. Den nytillträdde näringslivsstrategen hade själv företagarbakgrund och deklarerade tidigt hur han ville jobba.

Olof Norberg, näringslivsstrateg, Robertsfors kommun

Olof Norberg

– Jag ville vara företagens förlängda arm in i kommunen. Så jag sa att ”jag kommer att företräda företagen i alla ärenden. Och passar inte galoscherna så får ni säga upp mig”, säger näringslivsstrategen Olof Norberg.

Men han poängterar samtidigt att det är en ömsesidig respekt för varandras uppdrag och förutsättningar som är nyckeln. Kommunen har vissa lagar och regler att förhålla sig till.

– Vid vissa tillsynsärenden har jag känt att jag måste vara med. Det kan bli känslosamt. Men när vi sätter oss ned och pratar om varför exempelvis livsmedelstillsynen är viktig, då blir det tydligt för företagaren att reglerna är till för att skydda både restaurangägare och kund. Ingen vill ju att någon ska drabbas av magsjuka.

Ett långsiktigt arbete gör att ett gott företagsklimat håller i längden, enligt Olof Norberg. Det finns ingen quick fix. Snabbt upp går snabbt ned.

Upphandling ett betygssänke

Sämst omdöme får Robertsfors i upphandlingsfrågor. Där ligger kommunen still i likhet med förra året. Både näringslivsstrategen Olof Norberg och kommunalrådet Patrik Nilsson ser att kommunen behöver jobba vidare för att förbättra upphandlingsarbetet.

– Ta skolmaten som exempel. Det finns råvara men inte förädlingskapacitet. Vi fick en fråga om att ta hand om en hel djurkropp. Vi kan inte ta hand om det. Kunskapen om vad det handlar om är ganska låg hos både företagare och kommunala beställare. Vi ska ha en träff om det här i höst och fördjupa kunskapen, säger Olof Norberg.

Båda påpekar de att Robertsfors är en liten kommun med knappa resurser och är därför beroende av Umeås juridiska kompetens när det kommer till upphandlingsfrågor. Men Patrik Nilsson säger också att de lokala företagen ibland är dåliga på att lämna anbud.

– Nu senast när vi upphandlade skolskjuts var det ett lokalt företag som fick det. Men vi har även upphandlat när vi vill bygga något. Då är det inga lokala företag som söker. Det kan bero på att de är för små för att kunna ta på sig en hel entreprenad. Kanske måste vi titta på att bryta ner upphandlingarna i mindre enheter, säger Patrik Nilsson.

Patrik Nilsson, Robertsfors kommun

Patrik Nilsson

Tre korta till Patrik Nilsson, kommunalråd i Robertsfors

Har kommunen en företagslots?
– Ja.

Finns en garanti för handläggningstider?
– Ja, den politiska målsättningen är 6-8 veckor. Vi brukar överträffa den.

Skickas schablonfakturor till företagen eller fakturerar kommunen i efterhand?
– Både och. Vi fakturerar i efterhand när det är möjligt. Det viktigaste är tydligheten.