Annika Andersson och Ulrica Burman

Ny strategi ska lyfta företagsklimatet i Vilhelmina

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Som en liten kommun med två djupa fjälldalar har Vilhelmina kommun extra utmaningar för sitt företagsklimat. Kommunstyrelsens ordförande och näringslivskontoret hoppas att en ny näringslivsstrategi och utbildning i bemötande ska hjälpa Vilhelmina att lyfta.

Kommunstyrelsens ordförande Annika Andersson (C) och utvecklingschef Ulrica Burman har nyligen genomfört en dialogrunda om den nya näringslivsstrategin bland kommunens företagare.

– Den tidigare strategin var gammal och efter ett arbete med att kartlägga vårt nuläge har vi nyligen varit ute och presenterat utkastet till den nya för att förankra den. En nyhet är att vi under perioder kommer att prioritera vissa branscher, beroende på behov och pågående satsningar, säger Annika Andersson.

Vilhelminas företagarklimat rosas inte i Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning i landets kommuner. I senaste mätningen hamnade kommunen på plats 262, ett dropp med 16 placeringar från 2018. Något som kommunen tar på största allvar och arbetar stenhårt för att komma till rätta med, understryker Annika Andersson.

Utbildar för bättre företagskontakter

Den nya näringslivsstrategin är bara en av insatserna för att förbättra företagarnas villkor. Kommunen har också låtit medarbetare och politiker gå en utbildning arrangerad av SKR för att öka förståelsen för företagares behov, och för att förbättra de interna processerna. Allt för att utveckla det egna myndighetsutövandet.

Näringslivsutveckling är en stående punkt på kommunstyrelsens dagordning och som KSO är Annika Andersson ute minst en gång i veckan och besöker företag. Övriga ledamöter gör minst ett besök i månaden.

– Företagares villkor är en prioriterad fråga för kommunen och vi vill bli bättre, säger Annika Andersson.

Upphandling i fokus

Upphandling är ett av de områden där kommunen får låga betyg i Svenskt Näringslivs enkät och också ett insatsområde i den nya näringslivsstrategin. Här jobbar Vilhelmina på flera nivåer för att förbättra processerna – till exempel genom att utbilda företagare genom tematräffar, och genom att hitta former för att samla in synpunkter på upphandlingskriterier.

– Vilhelmina har nyligen beslutat om en ny upphandlingspolicy och utifrån den ska vi nu uppdatera våra upphandlingsrutiner. Och vi har startat ett samarbete med ett flertal kommuner i inlandet, med ett gemensamt upphandlingskontor för att säkra och höja kompetensen på området, säger Ulrica Burman.

Att Vilhelminas företag mest består av en- eller fåmansföretag ger särskilda förutsättningar.

– Vi har analyserat det kommunägda fastighetsbolaget Vifabs inköp, och konstaterat att de faktiskt köper mycket lokalt. Men det är en utmaning att många företag är för små för att exempelvis vilja ta på sig uppdrag som byggherre, säger Ulrica Burman.

Tre korta till Ulrica Burman, näringslivskontoret i Vilhelmina:

Har kommunen en företagslots?

– Ja, vi har en företagslots men vi ska göra en tydligare struktur för den och bli bättre på att kommunicera den.

Finns det en garanti för handläggningstider?

– Ja, vår garanti för handläggning följer de lagstadgade.

Skickas schablonfakturor till företagen eller fakturerar kommunen i efterhand?

– Vi fakturerar enligt schablonmodellen. Och vi gör löpande genomlysningar för att se att vi inte överdebiterar, och det gör vi inte.