Nu är enkäten om företagsklimatet ute

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Den 2 januari skickades årets enkät om det lokala företagsklimatet ut till cirka 60 000 företagare i Sverige. Det är ni företagare som kan ge oss de rätta svaren, detta så vi tillsammans kan fortsätta arbetet med att förbättra och utveckla företagsklimatet i länet och i din kommun.

Mats Andersson

Mats Andersson

Foto: Ernst Henry Photography AB

Titta i din mailkorg om du är en av de som fått enkäten, ta i sådana fall chansen att svara då det är till stor hjälp i vårt gemensamma mål och arbetet som leder dit.

Senare i vår och efter sommaren kommer vi på Svenskt Näringsliv att genomföra dialogmöten i alla Västerbottens kommuner, med våra politiker, tjänstemän och inte minst ni företagare. Det ni svarar ligger bland annat  till grund för denna dialog!

Information om de uppdateringar som görs i årets enkät kan ni läsa om här Företagarenkäten uppdateras