Lycksele öppnar för konkurrens – ett led i arbetet med företagsklimatet

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT I december fattar Lycksele kommun beslut om att konkurrensutsätta kommunalt drivna verksamheter. Det är Alliansen som drivit fram förändringen som ska bidra till att förbättra villkoren för företagare i kommunen. Företagare som Svenskt Näringsliv pratat med är positiva, och Lycksele hade redan innan beskedet klättrat 32 placeringar i rankingen av företagsklimat.

Christer Rönnlund

Christer Rönnlund

– När Alliansen tillträdde efter valet satte vi som mål att vi skulle klättra hundra placeringar under mandatperioden. Så resultatet är definitivt åt rätt håll, säger kommunstyrelsens ordförande, M-politikern Christer Rönnlund.

I 2019 års ranking av företagsklimat i svenska kommuner hamnade Lycksele på plats 229, en tydlig förbättring från bottennoteringen 266 under 2017. Väg- och tågnät samt upphandling får fortfarande lågt betyg av företagarna, medan attityder till företagare och servicenivå förbättrats, enligt undersökningen.

Christer Rönnlund tog över som kommunalråd 2018, efter 48 år i opposition. Han berättar att den nya ledningen tidigt tog fram ett nytt näringslivsprogram, och anställde en ny näringslivschef att verkställa planerna. Förbättrad tillgänglighet, lots-verksamhet och utökade kontaktytor är några exempel på åtgärder.

Lycksele inför utmaningsrätt

Men det som kanske gör större avtryck framöver, är planerna att öppna upp för konkurrens.

– 93 procent av all kommunal verksamhet drivs i egen regi idag. Målet är att komma ner till runt 85 procent, och då ska man komma ihåg att genomsnittet i Sverige är runt 83-84 procent.

Beslutet om utmaningsrätt väntas gå igenom i mitten av december och innebär att företag som vill ta över en kommunal verksamhet kan ansöka om att få göra så.

– Ansökningar ska prövas från fall till fall. Jag ser framför mig att det exempelvis kan bli intraprenader, där personal vill ta över verksamheter och driva den med egen budget. Samtidigt är vi medvetna om att allt inte går att upphandla – många delar ska även fortsättningsvis vara i kommunal regi, säger Christer Rönnlund.

Prisad leverantör av välfärdstjänster

Delia Zadius, Blomstra

Delia Zadius

En som har erfarenhet av att leverera tjänster till kommuner är Delia Zadius, som driver omsorgsföretaget Blomstra. Hon utsågs nyligen till Årets företagare i Umeå och är positiv till nyheten om grannkommunens beslut, samtidigt som hon inte kan säga om det är aktuellt för Blomstra att etablera sig där.

Det är viktigt att det finns en tydlig målbild om vad kommunen vill förbättra genom att privatisera, menar hon. Och kraven på utförarna måste vara glasklara:

– Det måste vara övertydligt vad utföraren av tjänsten ska leverera, säger Delia Zadius.

Hon förklarar att kulturen inom omsorgen kan skilja sig åt mellan olika kommuner, och rätt kultur är en förutsättning för att hon ska vara intresserad av att etablera sig:

– Vill folk jobba inom omsorgen? Ses det som ett riktigt jobb där medarbetarna stannar kvar? Är det bra arbetsmoral? Det är några aspekter som avgör om det går att driva en bra verksamhet, säger Delia Zadius.

Hoppas på uthållighet

Anders Franklin, TM Konsult

Anders Franklin

Foto: Mia Berglund

En annan företagare som ger tummen upp till planerna på privatisering är Anders Franklin, vd för byggkonsultföretaget TM med verksamhet i Lycksele och flera andra norrländska städer.

– Beslutet är ett steg i rätt riktning. Generellt borde det finnas kommunala verksamheter som går att lyfta ut till privat sektor, säger Anders Franklin.

Han upplever att kommunen lyssnar mer på näringslivet idag.

– De har kontinuerliga träffar med företagare och är lättare att komma i kontakt med. Sen hoppas jag att det finns en uthållighet i åtgärderna. Det tar ett tag att vinna förtroende, säger Anders Franklin.