Långa handläggningstider – ökar kostnaderna för företagen

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Långa beslutstider och lång ärendehantering på länsstyrelsen, skapar problem för företagare som är beroende av myndighetens tjänster och bedömningar. Det visar en undersökning som Svenskt Näringsliv gjort bland företagare i Västerbotten.

Svenskt Näringsliv har frågat företagare i länet hur de upplever sina kontakter med länsstyrelsen. Västerbottens länsstyrelse fick överlag bra betyg i svarsunderlaget och låg över snittet för övriga av landets länsstyrelser i frågor som gäller bemötande, tillgänglighet och fungerande e-tjänster. På frågan om upplevd tillgänglighet nådde länsstyrelsen upp till en trea som var undersökningens betygsmedelvärde.

Sämst betyg fick Västerbotten på frågan om rimliga handläggningstider som av flera medverkande företagare upplevs som oskäligt långa. Där uppgav närmare hälften av företagarna att handläggningstiderna för ärendena var för långa något som får negativa konsekvenser på företagens verksamheter.

”Det tar åtta månader att få en ansökan om investeringsstöd handlagt av länsstyrelsen i Västerbotten. Det gör att offerterna som man använt för ansökan hunnit förfalla och då måste man göra om dem. Då har det ofta blivit prishöjningar så kalkylen för investeringen spricker, när beloppet man sökt på gäller gamla offerter,” uppger en av företagarna som medverkade i undersökningen.

Lars Lustig, Länsstyrelsen Västerbotten

Lars Lustig, länsråd, Länsstyrelsen Västerbotten

Lars Lustig som är länsråd tillbakavisar kritiken och pekar på att länsstyrelsen från och med årsskiftet 2018/2019 inte längre är ansvariga för investeringsstöden.

– Sedan årsskiftet har vi inte ansvar för investeringsstöden längre utan det ligger på regionen, före detta landstinget. I år har regionen bedömt dessa stöd så det är deras fråga och ansvar för handläggningstider för dessa, säger Lars Lustig.

Men kritiken mot långa handläggningstider kvarstår, fler företagare uppger att det tar för lång tid för länsstyrelsen att handlägga och ge besked i företagsärenden:

”Handläggningstiderna är för långa. Även om det är kris så tar det sex månader att få ett rimligt svar från länsstyrelsen,” uppger en annan företagare i enkäten

Lars Lustigs bedömning är att de långa handläggningstiderna och företagarnas negativa upplevelser runt detta, beror på att många ärenden saknar fullständiga uppgifter när de börjar utredas.

– Ofta får vi in ärenden som behöver kompletteras och då blir det skrivningar mellan oss och företagaren och det är sådant som tar tid. Vi har ju regler som vi måste följa, där viktig information inte får saknas. Alla ärenden måste vara fullständiga och rätt ifyllda när de hanteras hos oss, säger Lars Lustig.

36 företagare svarade på enkäten som genomfördes under kvartal fyra 2019.