Kurvdiagram över rankingutvecklingen för Umeå kommun

Efter kritik och sämre ranking: Umeå satsar på bättre dialog

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Umeå kommun backar nio placeringar i rankingen av det lokala företagsklimatet och hamnar på plats 194 av 290 kommuner. Näringslivschef Peter Juneblad berättar att kommunen arbetar på flera nivåer för att förbättra dialogen med sina företagare, bland annat för att undvika nya ärenden kring osund konkurrens.

Peter Juneblad, näringslivschef Umeå kommun
Foto: Johan Gunseus

– Jag pratar mycket med Svenskt Näringsliv om hur vi kan förbättra förutsättningarna för företag i Umeå. När vi pratar om näringslivsklimat handlar det även om objektiva faktorer såsom infrastruktur, tillgång till kompetens och inkubatorer, säger Peter Juneblad.

Umeå är en tillväxtstad, och förutsättningarna att starta och driva företag är goda, anser han. Men som i andra tillväxtregioner finns det utmaningar: 

– Myndighetsutövande är alltid knepigt i en stad som växer, det kan finnas motstridiga intressen, exempelvis när nya områden ska utvecklas.

Juneblad tror att motsättningar, som får uppmärksamhet, slår igenom i rankingen och blir en ögonblicksbild snarare än en total sanning.

– I min roll som näringslivschef tycker jag att det känns tråkigt att tillfrågade företag inte tycker att vi gör ett tillräckligt bra jobb. Vi vill hela tiden förbättra oss och jobbar löpande både strategiskt och operativt med de här frågorna. Vi har bland annat dragit igång ett företagsråd, en lots-funktion och en konkurrensprövningsmodell för att få till en dialog och nya kontaktytor.

I årets ranking ligger Umeå kommun bra till inom tele/it, kommunikationer och kompetens, medan resultatet dras ner av kommunpolitikernas attityder och osund konkurrens från kommunens egna verksamheter.

På det sistnämnda området intar kommunen en bottenposition, plats 280. Näringslivschef Peter Juneblad analyserar.

– Vi har haft ett par ärenden som fått mycket uppmärksamhet det senaste året. Där har det inte blivit bra. Mer än så vill jag inte säga, för jag ska inte recensera vår egen verksamhet, säger han.

Joachim Östergårds, Geoteam
Foto: EdelPhoto

Joachim Östrergårds, Geoteam

Ett av de uppmärksammade ärendena, som Juneblad refererar till, är en utdragen process där Joachim Östergårds och hans företag Geoteam nyligen fått rätt mot Umeå kommun i frågan om moms på lantmäteritjänster.

– Beslutet att börja ta ut moms på kommunens tjänster känns som en seger. Umeå kommun har agerat oschyst och som ensam företagare mot kommunen har man väldigt liten chans att hävda sig. Beslutet kommer visserligen fem år försent, och jag har tappat många affärer under den här tiden. Men det känns ändå bra principiellt, säger Joachim Östergårds.

Han tror att beslutet har ett signalvärde och kan fungera prejudicerande och hjälpa branschkollegor på andra håll i landet.

– Jag är en så’n person som brinner för att saker ska hanteras på att korrekt sätt, det är därför jag drivit det här.

Näringslivschef Peter Juneblad vill inte kommentera enskilda ärenden men konstaterar att mycket har blivit fel, och konstaterar att kommunen vidtagit åtgärder och arbetar systematiskt för att förbättra dialogen med näringslivet.

– Vi välkomnar företag att höra av sig i konkreta ärenden. Vi vill lyssna och göra rätt. Det är därför vi bland annat skapat konkurrensprövnings-modellen och olika forum för att mötas. Vi behöver utveckla vår förmåga att prata med varandra, och inte bara om varandra, säger han.

Rankingen av företagsklimatet

Rankingen av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner genomförs årligen av Svenskt Näringsliv. Den består till två tredjedelar av resultat från en enkätundersökning bland företagare, och till en tredjedel av statistik från SCB och UC.