Mats Andersson

Mats Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Västerbotten

Dialog är nyckel till framgång

NYHET Publicerad

SOMMARKRÖNIKA Vad har hänt i Västerbotten utöver det klassiska midsommarfirandet och att sommarängarna nu står i blom?

Året inleddes med debatten i Umeå kommun kring lagen om valfrihet (LOV), där näringslivet till den näst lägsta ersättningen kunnat leverera den högsta kundnöjdheten i hemtjänsten. Trots denna framgångssaga ville delar av politiken att man skulle ändra modell och avskaffa LOV. Debatten var bitvis hård och med liten marginal röstades förslaget ner, ett viktigt beslut för de berörda vårdföretagen som levde i stor ovisshet tillsammans med sina anställda. Nu hoppas jag att det blir en konstruktiv dialog som kommer att utveckla samarbetet och valfriheten i kommunen.

Osund konkurrens

Osund konkurrens har varit ett aktuellt ämne som följt med under våren där Göran Gren, expert hos Svenskt Näringsliv, besökte Umeå och föreläste. Ska kommunen verkligen använda skattepengar till att konkurrera med näringslivet? Svaret är så klart ganska enkelt - Nej. I vår senaste mätning av det lokala företagsklimatet kan man tråkigt nog utläsa att många som svarat på undersökningen i Västerbotten upplever att det finns kommunal verksamhet som tränger undan den privata. Här finns det i dag en guide som Svenskt Näringsliv har tagit fram som ska hjälpa kommunerna att göra rätt. Efter dialog med Umeå kommun öppnade kommunen upp en enkel möjlighet att anmäla eller uppmärksamma att man upplever osund konkurrens.

Jag vill uppmana fler kommuner att både inventera sina säljverksamheter och skapa samma enkla funktion i sina kommuner för att öppna upp för dialog och använda vår guide för att komma till rätta med problemen.

Viktigt med dialog

Ett trettiotal företagsbesök är genomförda där jag fått massor av energi och inspiration och efter sommaren kommer jag att synas så mycket det bara går ute på fältet för att besöka medlemsföretag och fånga in de frågor som ni brottas med i er vardag. Vilka är dina prioriterade frågor på kort och lång sikt? Det finns så mycket häftigt att lära av de entreprenörer, företagare och företagsledare som verkar i Västerbotten, jag hoppas att ni har tid att ta emot en nyfiken regionchef som gärna tar med en politiker på ett besök under hösten.

Senaste veckorna har jag genomfört 15 dialogmöten med kommunerna i Västerbotten där jag presenterat den senaste enkätundersökningen av det lokala företagsklimatet. Ett helt fantastiskt uppdrag att få lyfta frågorna och försöka inspirera alla att bidra till utveckling i den egna kommunen. Det går inte att utveckla ensam, det är ett lagarbete där alla behöver bidra och ha förståelse och viljan att förändra om man ska lyckas politik-näringsliv-tjänstepersoner.

Om till exempel alla företag med minst en anställd i Umeå anställer en person till genererar det skatteintäkter som motsvarar 2706 förskoleplatser och 1019 undersköterskor i hemtjänsten. Det borde vara en drivkraft som lyfter upp de näringslivspolitiska frågorna högt på dagordningen där alla berörda vill bidra till en positiv utveckling.

På gång i länet

Samtidigt som vi kan se en avmattning i konjunkturen ser vi att det är många stora investeringar i Västerbotten vilket är glädjande. Rototillt i Vindeln, Komatsu i Umeå, Northvolt i Skellefteå, ny färja till Vasa, uppdaterade hamnar i Skellefteå och Umeå, industrispåret i Nordmaling, kanske en ny pappersmaskin i Obbola, flera nya hotell mm.

Framtiden ser ljus ut och nu avslutar jag med att önska dig som läst en underbar sommar!