Flygfoto över Umeå

Den företagsamma resan

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Det är de svenska företagen som lägger grunden till att vi kan bygga svensk välfärd. Svenskt Näringsliv bjöd in företagare, politiker och tjänstemän för att öka förståelsen för hur företagsklimatet kan förbättras i Umeå kommun och hur det påverkar näringslivet. Ett initiativ som blev väldigt uppskattat.

Förståelse för varandra vid myndighetsutövning och osund konkurrens var två saker som låg i fokus under Svenskt Näringslivs möte med företagare, politiker och tjänstemän i Umeå.

Av de skatteintäkter som Umeå kommun får in bidrar privata företag med 8,4 miljarder per år. För att göra det konkret är det samma summa som krävs för att finansiera 58 910 förskoleplatser i kommunen. Om alla företagen med minst en anställd i Umeå dessutom anställer en person till genererar det skatteintäkter som motsvarar 2706 förskoleplatser och 1019 undersköterskor i hemtjänsten, det är så vi bygger välfärden.

– Jag tycker att politiker borde bli bättre på att belysa företagarnas betydelse för Umeås tillväxt och välstånd, säger Mats Andersson.

Umeå beskrivs ofta som en driven kommun som satsar för att nå framgång, men en stor knäckfråga är ändå varför kommunen hamnar på plats 185 i Svenskt Näringslivs företagsklimatsranking, och inte fått en högre placering.

Frida Stighäll, regionchef i Västerbotten för Ung Företagsamhet och tidigare egen företagare, menar att kommunen är bra på att förändra och förbättra staden, men att det drabbar exempelvis butiksägare som kommer i kläm under ombyggnationer.

– Det är bra med framtidsplaner, men ta hänsyn till dem som verkar här nu och hur de drabbas. Det saknas en dialog här vilket jag tror kan bidra till missnöje, säger hon.

En central fråga som diskuterades är vad kommunen ska vara – serviceinriktad eller kontrollinstans? Flera företagare upplever i dagsläget att handläggare ofta bemöter dem med skepticism.

– I samtal med politiker och tjänstemän är vi oftast överens, men det är på handläggarnivå det blir problem, säger Pär Lärkeryd, vd för Norra Skogsägarna.

Andra företagare inom restaurang- och entreprenadbranschen håller med och listar exempel på hur det kan ställa till problem för dem i sina verksamheter.

Alla är överens om att det finns en vinning i att prata med varandra, inte om varandra, för att utvecklas.

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör i Umeå är mycket nöjd med dagen.

– Det är viktigt att få höra exempel från företagare hur de upplever våra kvalitetscertifierade verksamheter. Det är ofta torrt och knastrigt, och vid en tillsyn är det endast avvikelser som rapporteras, men samtidigt kan man uttrycka sig på ett bra sätt. Vi har en nystart på gång med nytt folk och hoppas på en bättre ranking framöver, säger hon.

Peter Juneblad, näringslivschef inom Umeå kommun, menar att kommunikation med en tillmötesgående inställning är viktig.

– Vi säger samma saker allihopa här, det är inget snack om det. Det är en resa att öppna upp för en dialog och den här dagen hjälper oss med det. Vi vill göra mer gemensamma saker med Svenskt Näringsliv för vi vill lära oss. Det är annars lätt att hamna i försvarsställning.