ICA Sillerud 1.jpg

Teknisk innovation för en levande landsbygd

NYHET Publicerad

DIGITALISERING Rikard Ohlin är ICA-handlaren och entreprenören med många bollar i luften. Butiken han driver tillsammans med sin personal tar nu nästa steg i utvecklingen och under en testperiod erbjuder man dramatiskt förbättrade öppettider.  

ICA Sillerud 2.jpg

Rikard Ohlin samt en kollega från ICA centralt (från avdelningen ICAx vilket är en utvecklingsenhet för företagets digitala ekosystem).

Trots en ökad digitalisering är handeln ett segment av det svenska näringslivet som för de flesta ter sig tämligen bekant över tid. Visst kan man allt oftare beställa sina varor över nätet men butiksupplevelsen i sig har genom åren i stora drag förblivit den samma. Rikard Ohlin menar att företagare i dagligvarubranschen likt han själv måste bli ännu bättre på att möta kundernas förändrade behov. 

— Vi pratar alltid om att man måste handla på bygden, men vilka möjligheter ger vi egentligen människor att göra detta, frågar sig den erfarne ICA-handlaren. 

Nu prövar man därför att hålla ICA-butiken i Sillerud öppen även före och efter ordinarie öppettider där kunderna erbjuds att med hjälp av ett bank-ID ta sig in i affären, plocka på sig de varor man önskar för att avslutningsvis betala i självbetjäningskassan. Rikard har klurat på idéen under ett antal år och med stöd från ICA centralt samt Region Värmland kan man under en testperiod nu göra slag i saken. 

— Två saker sticker ut. För det första ser vi en påtaglig ökning med närmare trettio procent av de yngre kunderna. Vilket jag tycker visar att vi måste hänga med i tiden, förstå nya kundmönster och vara en del av den framtida handeln. Det andra är att femtio procent av kunderna är sådana vi inte hade förut. Vilket jag tycker är riktigt roligt! 

Tanken är att fas ett av experimentet ska avslutas i slutet av februari. Sedan kommer man ta tid att analysera resultaten och se hur man kan föra investeringen framåt. Men Rikard är än så länge nöjd. Kombinationen av nya och yngre kunder skvallrar om en potentiell inkomstkälla för de mindre lanthandlarna som finns runt om i Sverige. 

— Det här en är en positiv landsbygdsatsning som utökar servicen för de som bor här. Men det är också en innovativ satsning som kanske kan ge underlag för butiker i bygder som idag saknar egna handlare, menar Rikard. 

Även om det är spännande och välkommet med investeringar i ny teknik vill Rikard skynda långsamt. Kundupplevelsen måste alltid stå i centrum oavsett hur banbrytande idéer man som företagare än tycker sig ha. Ifall kunden inte uppskattar det man lanserar finns helt enkelt ingen lönsamhet. 

— Det vi gör handlar ju om att fokusera än mer på våra kunder. Exempelvis har jag en referensgrupp som består av lokala besökare. De ger insikt i hur kunden ser på det vi gör. Ibland kan det vi tycker är genialt upplevas som krångligt av våra besökare. Därför måste vi se till att de är med på satsningarna vi gör och än så länge har responsen på den här investeringen varit riktigt positiv. 

Text: Simon Sjögren