Sunne i toppen och Hammarö i botten

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Värmlands bästa företagsklimat finns återigen i Sunne som hamnar på 20:e plats i landet. Det visar Svenskt Näringslivs nya ranking av kommunernas företagsklimat 2019. Årets klättrare i Värmland är Eda kommun.

Rankingkarta Värmland 2019

Rankingkarta Värmlands kommuner 2019

Idag presenterar Svenskt Näringsliv 2019 års kommunranking av det lokala företagsklimatet. Rankingen bygger på resultatet från den årliga enkätundersökning där företagare i hela Sverige får ge sin syn på företagsklimatet i sina respektive kommuner. Efter ett tillfälligt tapp 2017 befäster nu således Sunne sin position som bäst i länet för andra året i rad. 

— Att Sunne fortsätter på toppnivå är givetvis produkten av ett målmedvetet och idogt arbete från kommunens sida. Dock hårdnar konkurrensen i toppen i Värmland och det är glädjande att vi har fler kommuner med riktigt bra företagsklimat, säger Urban Svanberg, regionchef för Svenskt Näringsliv i Värmland.

Eda kommun är den värmländska kommun där företagsklimatet förbättrats mest jämfört med föregående år och de blir således årets klättrare. Eda återfinns visserligen först på plats 209 men har avancerat hela 69 placeringar. Desto tyngre är det för Hammarö kommun som inte bara rasar mest av alla kommuner i länet, med 76 placeringar, utan även hamnar sist i länet på plats 241.

Av länets 16 kommuner har nio förbättrat sin rankingplacering gentemot 2018, samtidigt som sju kommuner försämrat sitt resultat. Värt att notera är även att hela fem kommuner finns med bland de 55 bästa i landet.   

– Vi vill att fler kommuner i Värmland ska förbättra företagsklimatet. Undersökningen visar tydligt inom vilka områden kommunerna behöver förbättras och klart är att dialogen mellan kommunledning och företagen måste fungera för att kunna förändra läget, säger Urban Svanberg.

Jobb och tillväxt skapas där företagen trivs
Årets ranking baseras till två tredjedelar på enkätsvar från drygt 30 000 företag, varav 1 500 företag i Värmland. De värmländska företagens svarsfrekvensen var närmare 53 procent i gentemot rikets 49 procent. Den sista tredjedelen i rankingen består av statistik vad gäller strukturella förutsättningar för företagande. Solna stad i Stockholms län vinner rankingen för tolfte året i rad, tätt följt av Höganäs och Staffanstorp kommun i Skåne län.

— Det som gör Svenskt Näringslivs ranking unik är att den främst baseras på företagens uppfattning om företagsklimatet i kommunen. Där företagen får rätt förutsättningar skapas jobb som ger ökade skatteintäkter till fler förskoleplatser, poliser eller gymnasielärare. Därför bör företagsklimatet alltid vara en prioriterad fråga för länets kommunpolitiker, avslutar Urban Svanberg.

Ranking Värmland 2019 (Förändring från föregående år)

Sunne 20 (+16)

Grums 39 (+7)

Kil 43 (+12)

Säffle 46 (+6)

Munkfors 51 (-2)

Torsby 77 (+3)

Karlstad 101 (-37)

Forshaga 148 (+43)

Storfors 155 (-33)

Årjäng 161 (-53)

Arvika 181 (-5)

Hagfors 197 (+22)

Filipstad 203 (-2)

Eda 209 (+69)

Kristinehamn 210 (+33)

Hammarö 241 (-76)