Onödigt regelkrångel gynnar ingen

NYHET Publicerad

REGELKRÅNGEL Då effektiva regelverk övergår till regelkrångel hämmas alltid tillväxt och utveckling. Victoria Svanberg är delägare i NWT-gruppen och förklarar hur ett politiskt förslag med i grund och botten goda avsikter kommer få negativa effekter om det genomförs.

Victoria Svanberg
Foto: Mikael Lindblom

Victoria Svanberg

Återkommande undersökningar visar att företagare ser en växande utmaning med den ökande regelbördan och en studie av Svenskt Näringsliv från 2017 visar på en bister verklighet. 60 procent av de svarande företagarna ansåg att regelbördan de senaste två åren inte blivit bättre utan tvärtom sämre. Alltför ofta hamnar välvilliga företagare i kläm då beslutsfattarna formar onödigt krångliga regelverk.

Victoria Svanberg är delägare i NWT-gruppen och varnar för att Sverige är på väg att kasta världens mest effektiva återvinningssystem för papper i soporna och istället införa ett oprövat, dyrare och mindre effektivt system. Bakgrunden är att regeringen vill göra det enklare att återvinna papper och plast och därför vill införa fastighetsnära system med återvinning nära bostaden. Victoria menar att även om tanken att göra det enklare för hushållen i grunden är bra verkar inte regeringen inse vilka utmaningar det faktiskt kan medföra för pappersproducenterna om förslaget blir verklighet. Bland annat nämner hon höga investeringskostnader, något som bland annat Tillväxtverkets regelråd uttryckt kritik mot.

— För NWT kan det innebära en kostnadsökning på mellan 5,3 och 10,6 miljoner kronor. Vi har redan idag ett av världens mest effektiva system för pappersåtervinning och förra året samlade man in 91 procent av allt returpapper. Regeringen borde fråga sig om den höga kostnaden för att eventuellt nå någon procentenhet mer är rimlig, frågar sig Victoria.

Få företagare är emot behovet av klimatanpassade lösningar men det exempel som Victoria lyfter är ett tydligt exempel på onödigt regelkrångel vilket inte kommer gynna någon. Men det finns flera tänkbara åtgärder som politikerna utan större hinder skulle kunna genomföra för att minska regelkrånglet. Sedan tidigare har Svenskt Näringsliv bland annat föreslagit införandet av ”en in – en ut” eller ”en in – två ut” princip där introducerandet av varje ny regel måste motsvaras av borttagandet av minst en lika tung regelbörda. Detta skulle på ett effektivt sätt tvinga politiker och myndigheter att noggrant överväga varje förändring för att hindra en inflation av osunda, opraktiska och oekonomiska regelverk. Även en närmare dialog med berörda företag vore behövligt för att fler beslutsfattare ska se vad deras beslut innebär för företagares vardag.

— Regeringen skulle behöva lyssna till den kritiken och oron som finns. De nya återvinningsreglerna hotar att slå mot det tryckta ordet och i ett slag omintetgöra de positiva effekterna av det nya mediestödet och sänkningen av digitalmomsen. Det verkar som att man nästan glömt bort följdfrågan hur detta i längden kommer påverka tidningsläsandet, journalistiken och det fria ordet, säger Victoria.

Text: Simon Sjögren