Munkfors Sawmill Support.jpg

Kompetensförsörjning kräver aktivt engagemang

NYHET Publicerad

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Negativa konsekvenser i form av uteblivna expansioner och missade arbetstillfällen på grund av misslyckade rekryteringar är kännbara. På Munkfors Sawmill Support arbetar man aktivt med att locka ungdomar till industrin och satsar på att lära upp på plats. Men, för att lyckas krävs också vilja från skolan och lokala politiker. 

Per Jonsson.jpg

Per Jonsson VD

Foto: Anders Ekstrom

Precis som att misslyckade rekryteringar kan bli en kostsam historia är stopp i produktionen, på grund av verktyg som inte håller måttet, inte vad en produktionschef önskar sig till morgonkaffet. Därför finns företag som Munkfors Sawmill Support, en del av Munkfors Industrier, för att framförallt ge service åt sågverk och hyvlerier så att deras verktyg håller högsta möjliga kvalité. Med kunder inte bara i Norden utan även övriga Europa är företaget med 35 anställda en stabil aktör på marknaden. 

— För att jobba hos oss behöver man gärna någon form av teknisk bakgrund. Men, lika viktigt som det är att lära sig maskinkunskap är det att förstå hantverket. Därför är rätt inställning, öppenhet för att lära sig nytt och en nyfiken attityd viktigare än specifik kunskap, förklarar Per Jonsson som är vd. 

Företaget har inte upplevt några större problem med rekryteringar och den personal man har stannar som regel länge. Företaget lägger också ner stor energi och tid på att träna upp de nya medarbetarna, ofta ungdomar från bygden, för att med tiden bygga en tillitsfull relation. Personalen ska vara trygga med att fatta beslut under relativt kort tid om hur en produkt ska hanteras. Detta kräver kunskap, erfarenhet och ett arbetslag att bolla med. 

— Kunderna opererar i en komplex process vilket resulterar i att vi måste vara anpassningsbara och serviceinriktade. Tack vare att vi har erfaren personal möjliggör det att vi kan lära upp nyrekryterade på plats och ganska snabbt får de en bra överblick över vad de behöver veta, menar Per. 

Men det gäller inte att bara ge nya medarbetare en välkommen start utan man arbetar även aktivt för att förnya den förlegade bilden av industrisektorn som många fortfarande bär på. Tillsammans med andra industriföretag försöker man öppna upp för praktikplatser och har idag samarbete med både lokala skolor och kommunala politiker. Per menar att politiskt engagemang och en god relation till skolan är helt avgörande för att arbetet med kompetensförsörjningen ska fungera. Genom att föra samman alla till en gemensam plattform försöker man arbeta för att öppna upp ögonen för nästa generation och visa möjligheterna i industrin. Per lyfter det lokala Teknik College som ett exempel där näringslivet och kommunen gör gemensam sak.  

— Problemet i sådana här bygder är inte så mycket att bo här utan att hitta ett jobb. För vår del är det därför viktigt att visa att man kan ha ett framgångsrikt yrkesliv hos oss och övriga industrin. Bilden av ett smutsigt lågbetalt yrke är förlegad, istället investerar vi i en bra, trygg och ren arbetsmiljö. Utmaningen är att förmedla detta och då krävs ett tydligt intresse från lokala beslutsfattare. För om vi inte är många aktörer som krokar arm för att fixa kompetensförsörjningen kan vi aldrig lösa de knutar som finns.  

Text: Simon Sjögren