Kompetensförsörjningen kräver aktiva företagare

NYHET Publicerad

KOMPETENS. Karlstads Yrkesmässa, den andra av sitt slag, var ett tillfälle för företagare och elever i årskurs åtta att mötas. Något som Magnus Kilhström, VD och delägare av filmproduktionsbolaget Make My Day, menar är avgörande utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv.

Magnus Kihlström Make My Day AB

Magnus Kihlström, Make My Day AB

Flera branscher vittnar om utmaningar i att hitta rätt medarbetare till svenska företag och frågan är en av näringslivets framtidsutmaningar. I Svenskt Näringslivs företagsklimatundersökning placerar sig Värmlands kommuner från Storfors plats 275 till Hammarö på plats 6, utifrån enkätfrågan om tillgång till kompetens. Magnus Kihlström från Make My Day menar att just kompetensförsörjningen är en reell utmaning.
– Kompetensfrågor är en av de mest komplexa utmaningar vi ställs inför i framtiden, och att då få en möjlighet att entusiasmera och hjälpa ungdomar att kunna utbilda sig mot kanske vår bransch är avgörande för vår egen överlevnad.

Det var framförallt av den anledningen som Make My Day var ett flera andra företag som deltog i den av Karlstad kommun anordnade yrkemässan i början av februari. Karlstad hamnar med betyget 2,95 för tillfället på plats 48 på frågan om tillgång till relevant arbetskraft i Svenskt Näringslivs företagsklimatundersökning. Ett betyg under 4 vilket utgör gränsen för betyget bra. Och Magnus hoppas att mässan kan vara en del i att inspirera elever för framtida yrkesval.
– Vi upplevde mässan väldigt positiv, eleverna verkade uppskatta företagen som var där och mässan hade ett brett spektra på de företag som var där för att visa upp sig. Jag hoppas att det föddes lite frö om vad som skulle kunna vara intressant att jobba med när de blir äldre.

Samverkan mellan skola och näringsliv kan ta olika former. Ett välkänt exempel är praktik vilket företag i hela Sverige gör plats för. Yrkesmässan kan vara ett annat exempel på hur det offentliga samverkar med det privata för att möta kompetensutmaningarna. Magnus anser att det är viktigt att företagen faktiskt är ute och möter ungdomar och aktivt marknadsför sig som arbetsplatser.
– Vi ser att rörlig bild växer lavinartat och vi kommer behöva rekrytera och då vill vi gärna anställa yngre som har ny kompetens och som förstår de nya sätten att producera film. Det är bara genom att vara föredömen som företagare och personer som man kan locka yngre medarbetare, avslutar Magnus.

Text: Simon Sjögren