Kommunerna måste vårda relationen till företagare

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Patrik Ekman är företagaren och möjliggöraren som byggt en koncern med omsättning på över 100 miljoner kring de värmländska gemenskaperna. Hans budskap till kommunala politiker och tjänstemän är att de måste bli bättre på att vårda relationen till företagare och börja kommunicera proaktivt.

Patrik Ekman

Patrik Ekman

Första steget i Patrik Ekmans bana som företagare var att skicka in en ansökan till överförmyndarnämnden då han enligt lagen inte hade åldern inne för att driva företag. Med den inställningen har han sedan tagit sig an utmaning på utmaning och vet idag värdet av att vårda sitt eget varumärke och bygga kontakter. Han tycker att svenska kommuner måste bli bättre på att kommunicera och inte bara reagera när de exempelvis får kritik.

— Många kommuner arbetar inte med sin kommunikation proaktivt utan reagerar bara. Det är synd för första steget i att kommunerna och lokala företagare åtminstone ska etablera en gemensam problembild är kommunikation. Här måste kommunerna ta ett steg framåt.

En tydlig del av Patriks strategi, primärt gällande den hotellrörelse han driver, är att inte etablera sig i större städer utan i mindre samhällen. Även fast det har varierat i hur stor utsträckning kommuner välkomnat honom som ny företagare menar Patrik att de skulle vinna på att se det hela som en kundrelation.

— Ibland måste kommunen säga nej till en förfrågan på grund av hur regelverket ser ut. Men skriv då inte bara ned avslaget på att ett papper och skicka ut det utan ta istället kontakten, etablera relationen och förklara varför det blev nej och vad vi kan göra åt det så att det kan bli ett ja. Se småföretagare som kunder och vårda kundrelationen.

Som en del av Svenskt Näringslivs årliga undersökning om företagsklimatet mäts bland annat tjänstemännens attityder och politikernas attityder till företagande. Här varierar det stort mellan de värmländska kommunerna med Hammarö på låga plats 254 av 290 möjliga ifråga om tjänstemännens attityder och Munkfors på fantastiska plats 1 ifråga om politikernas attityder. Oavsett vilken kategori vi fokuserar på är dialogen avgörande och varje kontakt måste vårdas.

— Jag vet att enskilda möten är avgörande. Man ska aldrig bränna en bro för vem vet när du behöver gå över den i framtiden, menar Patrik.

Text: Simon Sjögren