Bild kommuner som hjälper företag att göra rätt. (1).png

Kommunal myndighetsutövning i Värmland - så tycker de lokala företagen 

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT  Främjande myndighetsutövning är oerhört viktigt för det lokala företagsklimatet eftersom den vanligaste kontakten mellan en kommun och ett företag handlar om tillstånd eller tillsyn. Frågan är hur bra din hemkommun hanterar frågorna om tillstånd, tillsyn eller kontroll. Svenskt Näringslivs sammanställning ”Kommuner som hjälper företag att göra rätt” ger svar på hur företagen betygsätter kommunen.

Varje år publiceras Svenskt Näringslivs företagarenkät. I år har företag som haft kontakt med kommunen angående tillstånd, tillsyn eller kontroll även fått ange hur bra kommunens myndighetsutövning fungerar. Genom en sexgradig skala, där 1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt, lämnar företagen sin uppfattning.  

— Eftersom kommunernas myndighetsutövning är den vanligaste kontakten med företagen är det oerhört viktigt att bemötande, service och kommunikation i den processen fungerar väl. Det kan vara helt avgörande för möjligheter till etablering och tillväxt för näringslivet på en ort, säger Anna Hedberg projektledare på Svenskt Näringsliv i Värmland. 

På frågan i vilken utsträckning kommunens handläggare har förståelse för företagens verksamhet så delar Munkfors topplaceringen i landet med Rättviks kommun. Munkfors får betyget 5,5, vilket är väldigt högt.  

När det gäller hur tydlig kommunen är att visa hur avgifterna beräknas så får Filipstad en niondeplats i landet med betyget 4,1.  

Framstår kommunens handläggningstid som rimlig? Det tycker i alla fall företagen i Munkfors kommun eftersom kommunen landar som fyra i landet med höga betyget 4,7. Sunne kommun kommer inte långt efter med betyget 4,5, vilket är en åttondeplats nationellt.  

Munkfors är också klart bäst i landet då företagen bedömt hur lätt det är att komma i kontakt med kommunens handläggare med betyget 5,6 från företagen. Torsby kommun följer tätt efter med en femteplats genom höga betyget 4,9.  

Rapporten visar avslutningsvis att företagen i Forshaga kommun är de företag i Värmland som mest önskar sig ökad digitaliserad hantering av kommunens olika ärenden.