Högre energikrav för både privata och offentliga aktörer

NYHET Publicerad

JOBBSKAPARE Per Widstrand är vd för VVS Plan Karlstad som sedan 2010 är verksamt med inte bara Värmland som marknad utan även har uppdrag i Västra Götaland, Uppsala och Stockholm. I en bransch som ständigt förändras är VVS Plan en stabil aktör som bistår både företag som söker miljöcertifiering och offentliga förvaltare som vill bygga smartare.

Per Widstrand - VVS Plan Karlstad

Per Widstrand - VVS Plan Karlstad

Tommy Jansson - VVS Plan Karlstad

Tommy Jansson - VVS Plan Karlstad

VVS Plan Karlstad är resultatet av sammanslagningen av två mindre företag och sedan starten för nio år sedan har man i genomsnitt anställt en ny person per år vilket gör att man idag har 24 personer på lönelistan. Senaste tillägget är Tommy Jansson som ny kontorschef. Ett öppet arbetsklimat är a och o för de nyanställda, vilka allt oftare har någon form av ingenjörsutbildning från högskola eller universitet med sig i bagaget.

— Jag tror att vi överlag är en trygg arbetsplats. Våra kollegor ska ha trevligt på jobbet och motiveras av intressanta arbetsuppgifter. Sedan har vi alltid dörrarna öppna för att kunna prata med varandra och vi har verkligen inga tjocka väggar, säger den nye kontorschefen som själv tidigare varit anställd hos VVS Plan och nu återvänt i sin nya tjänst.

VVS står för värme, ventilation och sanitet och på VVS Plan erbjuder man konsulttjänster från alla tänkbara infallsvinklar inom nämnda område. Framförallt arbetar man inom större byggprojekt åt antingen offentliga eller privata aktörer. Per menar att man befinner sig i en stigande marknad med högre och högre energikrav.

— Beställaren har idag allt högre krav på sig. Många privata aktörer vill idag också ha lokaler vilka är mer klimatsmarta och energisnåla. Här är vi ofta med och räknar på hur en byggnad kan ritas på mest optimala sätt.

Den nye kontorschefen Tommy instämmer och tillägger,

— Vi har även stora offentliga förvaltare så som kommuner och regioner. Även de vill idag gärna att nya skolor och sjukhus certifieras enligt en viss miljö- och energistandard. Bakom varje sådant certifikat ligger mycket arbete och där finns vi ofta med.

Text: Simon Sjögren