Haltande kompetensförsörjning sätter krokben för tillväxten

NYHET Publicerad

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Svenska företagare är tydliga med att kompetensförsörjningen, eller snarare bristen av den, står i vägen för nyanställningar och expansion. Ett välmående och växande företag som skulle kunna stöta på patrull på grund av detta är Triton Valsteknik i Grums.

Gert Almén på Triton

Gert Almén

Kompetensförsörjningen har snart utvecklats till näringslivets variant av en folksjukdom. Alla känner till den och de flesta berörs av den samtidigt som den inte försvinner av sig själv. Enligt Svenskt Näringslivs Rekryteringsenkät från 2018 upplevde mer än 70 procent av de rekryterande företagen att det var ganska eller mycket svårt att hitta nya medarbetare. För de drabbade företagen var de vanligaste konsekvenserna sämre lönsamhet och minskad försäljning i nära 40 procent av fallen.

På Triton Valsteknik anställde man sin första medarbetare år 2001. Det var två år efter att Gert Almén tillsammans med en dåvarande företagspartner startat företaget och sedan dess har man haft en stark utveckling med en omsättningsökning på mellan 25 och 40 procent per år i början. Sommaren 2012 flyttade man in i nya, och större, lokaler vilket gör att man kan hantera efterfrågan från över 1000 aktiva kunder. Idag har man en omsättning på 60–65 miljoner och 53 anställda på lönelistan. Gert sticker dock inte under stolen med att kompetensförsörjningen varit utmanade.

— Vi har två profiler på personalen. En som är koncentrerad på valsbelag och en som arbetar med den mekaniska delen. För en del uppgifter kan vi i huvudsak utbilda internt men vi efterfrågar ändå en viss kompetens och det har bitvis varit en utmaning, förklarar Gert som berättar om målbilden med en omsättning på 100 miljoner och 80 anställda.

Företagare som Gert gör vad de kan för att vara en attraktiv arbetsplats. Hos Triton är man mån om sitt varumärke som en långsiktig arbetsgivare vilken erbjuder stimulerande och utmanade arbetsuppgifter. Än så länge har kompetensförsörjningen varit hanterbar men det finns inget som säger att utmaningarna att hitta rätt personal inte växer då Triton vill expandera i framtiden. Detta då allt fler allt fler arbetsgivare känner av effekterna av att inte ha tillräckligt med personal för att svara upp mot behovet.

Därför krävs även politiska reformer då den haltande kompetensförsörjningen inte bara riskerar att utgöra hinder för enskilda företags expansionsplaner. Utan för att varje misslyckad rekrytering också utgör ett allvarligt bakslag för den svenska samhällsekonomin.

Text: Simon Sjögren