Adam och Andreas - Lillängshamnens fiskrökeri

Adam och Andreas - Lillängshamnens fiskrökeri

Hållbart fiskrökeri investerar för framtiden

NYHET Publicerad

HÅLLBARHET Sedan 30 år tillbaka har familjeföretaget Lillängshamnens fiskrökeri varit ett litet men välmående företag. Göran och Krister Fransson har nu lämnat över till Kristers två söner Andreas och Adam vilka vill skapa ett välgenomtänkt varumärke präglat av hållbar produktion och hög kvalité.

Sedan de två bröderna Andreas och Adam tog över driften och ägandet av Lillängshamnens fiskrökeri i natursköna Hammarö har tillväxten varit formidabel och verksamheten står idag på två starka ben. Det ena är rökeridelen genom vilken man idag har hela mellersta Sverige som marknad. Det andra är den lilla men mysiga butiken vilken blivit ett populärt besöksmål under sommarmånaderna. Bröderna är dock överens om att man nu maximerat vad den befintliga produktionen och butiken klarar av. Till exempel toppade man under sommaren på 400 lunchgäster på en enda dag och man tvingas redan idag säga nej till nya förfrågningar.

— Vi måste expandera för att kunna klara av att tillmötesgå den starka efterfrågan som finns. Förhoppningsvis kommer vi inte behöva säga nej till potentiella kunder efter nybyggnationen, förklarar Andreas. Vad båda bröderna är ute efter är att tydligare separera företagets två delar så att butiken kan få utvecklas till ett utflyktsmål i sig medan rökeriet kraftigt ska öka i produktionskapacitet.

Ett genomgående tema som de båda bröderna är engagerade i är målet att skapa en miljömässig hållbar fiskeindustri. Redan idag gör man sitt yttersta för att klimatkompensera och garantera att de råvaror man använder ligger i framkant vad gäller miljö- och klimathänsyn. Men som en del i byggandet av en helt ny produktionslokal för rökeriverksamheten vill man att hållbarhet än tydligare ska vara en av företagets hörnstenar.

— Målet är att den nya produktionslokalen i största möjliga utsträckning ska vara klimatneutral. Som vi ser det ska det inte vara en stor sak att försöka tänka miljö- och klimatsmart utan det är en naturlig del av vad vi gör som företagare, berättar Adam.

Vad är det som gör att ett mindre värmländskt familjeföretag vågar satsa på stora investeraringar för både butik och produktion? Troligen finner vi svaret i att de båda bröderna är genuint engagerade i vad de gör och vill steg för steg bygga ett välmående varumärke. Att minimera kostnader för att på det viset öka vinsten är inte vägen som ägarna har valt. Snarare vill de att företagets identitet ska bygga på en uppsättning värden. Något man menar att kunderna bevisligen är redo att betala för.

— Vi har tagit beslutet att istället för att sänka kvalitén av ekonomiska skäl höjer vi den och erbjuder kunderna en bättre produkt och som vi kan se efter de senaste åren finns en stor efterfrågan på detta. Därför är målet att inom fyra år ha ökat omsättningen från dagens cirka 55 miljoner till 200 miljoner kronor. Vilket vi menar är fullt möjligt, säger Andreas och betonar att denna tillväxt endast kan ske genom att utveckla ett varumärke som står för marknadsledande hållbarhet och högsta kvalité.

Text: Simon Sjögren