Husbilslandet sett ovanifrån

Goda relationer viktiga i den byråkratiska djungeln

NYHET Publicerad

REGELKRÅNGEL Dagligen möter svenska företagare en tjock regelbok vilken kan ta både tid och energi som annars kunnat läggas på att expandera verksamheten. Ett företag som trots detta lyckats väl i den byråkratiska djungeln är Husbilslandet som växt från att sälja 30 begagnade husbilar till att idag sälja 550 per år.

Sedan slutet av 80-talet har Husbilslandet haft en trygg punkt på Bäckhems gård utanför Kristinehamn. Nils-Olof Pettersson är idag vd och berättar om hur hans pappa, Ingvar Pettersson, startade företaget med visionen att etablera sig som ledande aktör på en marknad vilken började se dagens ljus. Verksamheten startade i liten skala men har idag växt till att man de senaste åren både kunnat investera i en ny visningshall samt en serviceverkstad på 2500 kvadratmeter.

— 1988, när pappa startade företaget, var marknaden ganska ny. Idag är det fler och fler som ser husbilen som ett smidigt sätt att upptäcka världen, förklarar Nils-Olof och tillägger att företaget växt till att idag ha cirka 30 anställda.

Men att växa och nyanställa är sällan enkelt, särskilt med tanke på det komplexa regelverk som omger dagens företagare. Detta gäller alla företag från små familjeföretag till stora koncerner. En undersökning från Svenskt Näringsliv gjord år 2017 visade att 40 procent av företagen upplevde en stor eller en mycket stor regelbörda och 60 procent trodde att de skulle kunna spara mer än 6 timmar i månaden om reglerna blev enklare. För företag som expanderar likt Husbilslandet är det extra stor risk att fastna i den byråkratiska regeldjungeln.

I detta är det viktigt att ha en god relation till ansvariga myndigheter, vilket för Husbilslandet har varit kommunen. Niklas Olsson är delägare och till vardags verkstadschef. Han har också haft huvudansvaret för dialogen med kommunen, vilken i huvudsak kretsat kring frågor om bygglov och miljöhänsyn. Ord likt dessa kan få den mest erfarne av företagare att gråna, inte för att frågor om miljön och liknande inte är viktiga, utan för att man lätt fastnar i den komplicerade myndighetsprocessen där även den med goda avsikter lätt kan snava fel. Men för Husbilslandet har processen varit relativt smidig, mycket tack vare en god dialog och relation med lokala politiker och tjänstemän.

— Dialogen de sista åren har fungerat mycket bra, de har varit väldigt intresserade av vår verksamhet och även besökt oss en del, berättar Niklas.

Det lokala perspektivet är centralt när vi pratar om regelfrågor. I rapporten ”Lättare regelbörda för näringslivet – en förnyad politisk beslutsprocess” som Svenskt Näringsliv släppte 2017 konstateras bland annat vilken central roll kommunerna har. Att den kommunala implementeringen fungerar är lika viktig som att det finns ett nationellt, företagsvänligt regelsystem. Kombinera detta och man kan som i fallet med Husbilslandet få en regelbok vilken inte hindrar expansion och tillväxt.

Text: Simon Sjögren