Företagare mötte riksdagspolitiker för att diskutera näringslivsfrågor

NYHET Publicerad

FÖRETAGARDAGEN I Stockholm möttes under veckan 140 företagare och 60-talet riksdagsledamöter för rundabordssamtal i mindre grupper där man kunde diskutera näringslivsrelaterade frågor. Även från Värmland deltog företagare från olika branscher tillsammans med Svenskt Näringslivs regionchef Urban Svanberg.

Ibrahim Baylan och Jan-Olof Jacke på företagardagen i Stockholm.

Ibrahim Baylan och Jan-Olof Jacke på företagardagen i Stockholm.

Företagarna träffade representanter från sju av riksdagens femton utskott. I gruppen som träffade representanter ur näringsutskottet tog man bland annat upp frågan hur regeltillämpning kan skilja sig åt i olika delar av landet. Det svenska näringslivet skulle behöva att fler kommuner och myndigheter inspireras av exempelvis Grästorps kommun vilken enligt Svenskt Näringslivs undersökning om det lokala företagsklimatet har bäst regeltillämpning i hela landet.

En av företagens största utmaningar rör frågan om kompetensförsörjningen. Svenskt Näringslivs senaste rekryteringsenkät (2018) visade på ett fortsatt stort behov av ny personal men också en allt större kompetensbrist. I rapporten framkom bland annat att 72 procent av de rekryterande företagen upplevde stora eller mycket stora problem med att hitta nya medarbetare. Detta var en av huvudfrågorna vilka de närvarande företagarna kunde ta upp med riksdagsledamöter i utbildningsutskottet. Frågan berör både offentliga och privata arbetsgivare och statistik pekar på att så mycket som 40 procent av företagen fått minskad försäljning eller tvingats tacka nej till order eller uppdrag som en följd av kompetensbristen.

— Föreläsningar om företagens utmaningar var en bra summering över hur det faktiskt ser ut. Det är viktigt att öka förståelsen i samhället för hur vi företagare bidrar till och påverkar utvecklingen i Sverige, säger Elisabeth Styffe, en av deltagarna som driver företaget Alaté AB i Karlstad.

Frågor som företagsvänlig regeltillämpning och rekryteringsutmaningar är enbart två exempel på ämnen som togs upp under dagen vilka är avgörande för fler och växande företag i Värmland och Sverige. Näringsminister, Ibrahim Baylan, deltog i samtalen med företagarna och redovisade även sitt arbete med den aktuella Regelförenklingsturnén där han träffat företagare från norr till söder för att ta del av deras erfarenheter, kunskap och önskemål.

— Företagardagen var helt fantastisk! Möten redan på vägen dit med företagare från olika branscher, nya kontakter som gav mycket erfarenheter och insikter. Att Ibrahim Baylan deltog under dagen och redogjorde för hur han som näringsminister ska ta sig an några av utmaningarna gav hopp. Jag gick ifrån dagen med ett stort leende på läpparna och hopp blandat med frustration, vilket alltid är bra energiinjektion som ger företagare kraft och idéer framåt, avslutar Elisabeth Styffe.

Text: Simon Sjögren