Krönika Anna Hedberg

Företag skapar välfärd

NYHET Publicerad

KRÖNIKA Den som har varit uppmärksam på vår facebook-sida den senaste veckan har sett att vi lagt ett stort fokus på att lyfta fram företagens innebörd för vår gemensamma välfärd.

Med bättre villkor för företagen, så kan de utvecklas, skapa fler jobb och generera mer skatteintäkter, vilket i sin tur är bra för alla i våra kommuner och regioner. Visste du att till exempel företagen i Kil och deras anställda tillsammans bidrar med 561 miljoner kronor i skatt till kommunen. Det är ganska svårt att förstå hur mycket detta omfattar, men om vi översätter och berättar att det motsvarar 276 poliser, 942 förskoleplatser, 119 specialistläkare och 357 undersköterskor i hemtjänsten, så blir det mer greppbart.

Företagare är därför oerhört viktiga för vår gemensamma välfärd! Det är mot denna bakgrund som Svenskt Näringsliv som organisation varje år, sedan ca 20 år tillbaka, kontinuerligt, systematiskt och outtröttligt belyser företagens förutsättningar och betydelse och vikten av ett gott företagsklimat. Vikten av att det blir lättare för de företagare som förverkligar sina idéer, tar risker och ansvar genom att bli arbetsgivare. I den bästa av världar skulle företagens betydelse i samhället, för att finansiera och bedriva allas vår välfärd, vara så självklar att vår undersökning om lokalt företagsklimat och vårt arbete i frågan inte behövdes, men dit är det långt kvar än.

I dessa tider då internationell lågkonjunktur lurar bakom hörnet och där kommun efter kommun vittnar att man måste spara pengar är det ännu viktigare att möjliggöra för företagare att kunna skapa jobb så att nya skatteintäkter genereras. Vid partiledardebatten förra veckan så dröjde det drygt en och en halv timme innan företagens betydelse för samhället ens kom på tal. Det är ett tydligt tecken på att näringslivsfrågorna fortsatt måste vara i fokus och fler människor behöver förstå företagens betydelse för välfärd och tillväxt.

Avslutningsvis vill jag rikta mig till er företagare: Gå in och räkna ut just ert välfärdsavtryck. Via Svenskt Näringslivs sida www.valfardsskaparna.se kan ni omvandla de skattemedel ert företag bidrar med till den välfärd ni finansierar. Sträck på er lite extra och var stolta över det ni gör och var inte rädda för att påvisa vad ni gemensamt bidrar med.