Efteravgifter och en tydlig kommunikation som ledstjärna

NYHET Publicerad

MYNDIGHETSUTÖVNING De senaste åren visar en märkbart positiv trend för företagsklimatet i Kils kommun. Myndighetsutövningen är ett område där man arbetat allra mest och även visat på framgångar. För myndighetschef Alija Tandirovic och hans personal är ledstjärnan efteravgifter och en tydlig kommunikation.

Alija Tandirovic, Myndighetschef och Mikael Kindberg, Näringslivschef i Kil

Alija Tandirovic, Myndighetschef och Mikael Kindberg, Näringslivschef i Kil

Kils kommun har sedan flera år tillbaka haft ett tydligt mål att förbättra sin myndighetsutövning. Alija Tandirovic berättar om en tid då man låg ordentligt efter med de kommunala kontrollerna. Idag är läget helt annorlunda och näringslivschef Mikael Kindberg fyller på.

— Företagen är våra kunder och vi finns här för deras skull. Servicen ska vara ett stöd för företag att göra rätt.

Alija förklarar hur kommunen för några år sedan beslutade att ändra upplägget för sin myndighetsutövning. För de företag där det var möjligt påbörjade man ett femårsintervall för den kommunala kontrollverksamheten och till det införde man även efterhandsdebitering. Alija menar att detta inte bara är något som varit bra för de lokala företagen utan även gynnat kommunen.

— Det är mycket enklare för oss att både planera och kommunicera. Vi ska även vara effektiva med den tid vi använder och därmed ska företagen inte få en högre avgift än vad som är absolut nödvändig. Samtidigt vill vi vara mycket noga med vad som ingår i avgiften och vad slutpriset blir. Företagarna har rätt att veta vad de betalar för.

Än är kommunen inte i hamn med efterdebitering för samtliga företag utan för vissa gäller fortfarande årsavgifter. Men vid dessa tillfällen är man från kommunens sida måna om att prioritera de företag man eventuellt inte hunnit besöka och att ha en öppen dialog för att undvika missförstånd.

— När det finns en årsavgift är det ännu viktigare med en tydlig kommunikation. I det längsta försöker vi se till att de företag som har betalat en årsavgift ska få kontrollen genomförd det året. Men vid de få fall vi inte lyckas med detta är vi noga med att följa upp ärendet, garantera att det finns en genomförbar plan och prioritera dessa företag, förklarar Alija.

Det är uppenbart ingen slump att Kils kommun de senaste åren gått från kommunplaceringen 235 till 43 när det gäller företagsklimatet. Utan bakom detta ligger en medveten strategi och ett gediget arbete där man ser företagen som kunder och sin egen roll som möjliggörande. Nästa steg på resan är en genomgripande digitalisering där kommunen satsar på e-tjänster inom myndighetservice.

— Målet är att systemet ska bli betydligt enklare. Man ska exempelvis inte behöva lägga ner debiterbar tid på att jaga sin eventuella handläggare utan det ska framgå tydligt vem man har. Det ska även bli enklare att följa sitt eget ärende och förstå var i processen man befinner sig, förklarar näringslivschef Mikael.
Målet är att testa upplägget under nästkommande år och erbjuda e-tjänster inom miljö- och livsmedel senast året därefter.

Text: Simon Sjögren