Bättre pejl inför gymnasievalet

NYHET Publicerad

UTBILDNING Drygt 3000 niondeklassare i Värmlands län ska de närmaste veckorna välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa gymnasieväljarna att göra genomtänkta val presenterar Ekonomifakta i samverkan med Svenskt Näringsliv sajten Gymnasiepejl med fakta om alla gymnasieskolor och program i hela Sverige.

Anna Hedberg

Anna Hedberg

Foto: Peter Bartholdsson

Det börjar bli hög tid för Sveriges niondeklassare att fatta beslut om gymnasieprogram med start i höst. Med otaliga valmöjligheter av skola och program är det viktigt att göra ett genomtänkt gymnasieval. På sajten Gymnasiepejl är statistik från SBC sammanställd och visar dels hur stor andel av eleverna som är etablerade på arbetsmarknaden fem och tio år efter avslutad utbildning, dels deras medianinkomst efter samma tid.

─ Gymnasievalet är inte helt lätt och man gör valet ofta i samråd med sina föräldrar. Med hjälp av Gymnasiepejl kan man skaffa sig en bild av hur valet av program kan påverka både inkomst och möjligheter att få jobb både på kort och på lite längre sikt. Att få ett jobb och en bra lön är två parametrar, men det är också viktigt att fundera på vad man är intresserad av, säger Anna Hedberg, näringspolitisk rådgivare för Svenskt Näringsliv i Värmland.

Generellt sett är det yrkesprogrammen som tycks ge snabbast etablering på arbetsmarknaden och generera högst lön redan kort tid efter avslutad utbildning.  

De som har läst det som tidigare benämndes som Industriprogrammet på Spångbergsgymnasiet i Filipstad har både högst andel elever som är i arbete och hög medianinkomst fem år efter gymnasiet. Andra program som uppvisar goda resultat fem år efter gymnasiet är även Spångbergsgymnasiets elprogram och fordonsprogrammet på Nobelgymnasiet i Karlstad. Tio år efter gymnasiet är det industriprogrammet på Älvstrandsgymnasiet i Hagfors som toppar listan.

— Det är viktigt att påpeka att vi inte rekommenderar några specifika skolor eller program. Vi tycker att det är viktigt att försöka hjälpa dem som gör det här valet att fatta ett så bra beslut som möjligt om vilket program som passar dem bäst och som ger bäst förutsättningar för jobb eller fortsatta studier, avslutar Anna Hedberg.

För att se hela listan och läsa mer gå in på www.ekonomifakta.se/gymnasiepejl

Fakta Gymnasiepejl

Uppgifterna som presenteras har samlats in och bearbetats av Statistiska centralbyrån (SCB).

Siten Gymnasiepejl har skapats av Ekonomifakta.se för att hjälpa gymnasieväljarna och deras föräldrar att samla information om olika gymnasieutbildningars arbetsmarknadsutfall.

Informationen som presenteras avser elevkullar som lämnat gymnasiet med slutbetyg år 2007 och 2012 och uppgifterna om elevernas utfall på arbetsmarknaden avser således 2017.

Gymnasieskolans program och skolenheters organisation har förändrats över tid. Exempelvis gäller en ny läroplan (Gy2011) från 2011/2012. I och med det nya systemet har program förändrats, nya har tillkommit och andra har lagts ned.