Anna Hedberg – Ny regionchef för Svenskt Näringsliv i Värmland

NYHET Publicerad

NY REGIONCHEF Den 1 mars tillträder Anna Hedberg tjänsten som regionchef för Svenskt Näringsliv Värmland. Vem är Anna, hur ser hon på Värmland utifrån ett näringslivsperspektiv och vad hoppas hon uppnå i sin nya roll?

Anna Hedberg

—Jag har arbetat med frågor som rör företagens förutsättningar och lokalt företagsklimat i över 20 år. Det ska bli fantastiskt kul att få fortsätta det arbetet som regionchef på Svenskt Näringsliv i Värmland, säger Anna Hedberg.

På Cv:t återfinns tjugo år inom organisationen Företagarna, bland annat som regionchef, men också roller inom ekonomi och finansiering. Sedan 2018 har Anna arbetat på Svenskt Näringsliv i Värmland som näringspolitisk rådgivare, ett uppdrag hon nu växlar upp som regionchef för länet.

Vad är det roligaste med att arbeta på Svenskt Näringsliv?
— Det absolut roligaste är att träffa företagare runt om i länet. Alla företagshistorier och företagsamma människor jag får chansen att träffa. Sedan drivs jag även av möjligheten att få vara med och påverka. Att få beslutsfattare och myndigheter att förstå hur viktiga företagen är för Värmland, säger Anna.

Vilka är de största utmaningarna för Svenskt Näringslivs medlemsföretag i Värmland?
— Det finns många frågor i närtid som kommer att spela stor roll för förutsättningarna att driva företag i Värmland. Inte minst den kommande avtalsrörelsen, då vi ska omförhandla drygt 400 kollektivavtal. Det är viktigt att vi får till konkurrenskraftiga avtal – så att företagen fortsatt kan växa och anställa här lokalt, konstaterar Anna.

— Även våra kommuner spelar stor roll för många av våra medlemsföretag. Där ser jag myndighetsutövningen som en jätteviktig del och vi arbetar stenhårt ihop med kommunerna i länet för att den ska bli mer serviceinriktad. En annan fråga som ligger mig varmt om hjärtat är offentlig upphandling. Det är viktigt att vi använder våra gemensamma skattemedel på bästa sätt, menar Anna.

Ser du några frågor på nationell nivå som du tror kommer bli stora framöver?
— Givetvis miljöfrågan – inte minst ur ett energipolitiskt perspektiv. Ska vi klara omställning och elektrifiering krävs en stabil energiförsörjning. Att våra företag har tillgång till bra och ren el helt enkelt. Sedan förväntar jag mig stora och nödvändiga diskussioner om LAS (lagen om anställningsskydd) när förhandlingarna mellan parterna drar igång igen efter sommaren, säger Anna.

Vad tar du tag i de första veckorna på nya jobbet?
— Jag ska träffa politiker, diskutera serviceinriktad myndighetsutövning med ett flertal kommuner, träffa landshövding och länsråd. Sedan har vi en rad aktiviteter inplanerade, bland annat om kompetensförsörjning. Men mest ser jag helt klart fram emot att komma ut och träffa medlemsföretag i länets alla 16 kommuner.

När Anna Hedberg tillträder som regionchef för Svenskt Näringsliv i Värmland den 1 mars går tidigare regionchef Urban Svanberg vidare inom organisationen för att arbeta med centrala uppdrag. Urban kommer fortsatt att vara stationerad och utgå ifrån Svenskt Näringslivs kontor i Karlstad.