Kader Mahamud och Kevin Carrelind bygger i en lektionssal på Praktiska Gymnasiet
Foto: Rebecca Berglund-Schwarz

Kader Mahamud och Kevin Carrelind går båda yrkesprogram på Praktiska gymnasiet, en utbildning som ger både goda jobbchanser och möjligheter att senare läsa vidare på högskola och yrkeshögskola.

Yrkesutbildning ger många möjligheter

NYHET Publicerad

UTBILDNING Yrkesutbildningar kan leda till hög lön och stor möjlighet till jobb efter studenten. På arbetsmarknaden finns en stor efterfrågan på just yrkesutbildade och på Praktiska gymnasiet i Uppsala har de allra flesta ett jobb vid utbildningens slut.

Sofi Westerin

"Vi försöker vara en brygga ut till arbetslivet för eleverna", säger rektor Sofi Westerin.

Foto: Rebecca Berglund-Schwarz

Praktiska gymnasiet har 13 program och över 100 yrkesutgångar. Elprogrammet i Uppsala toppar listan med högst andel arbete och inkomst efter avslutade studier i länet. Rektor Sofi Westerin har som mål att alla elever ska ha ett jobb när de tagit studenten.

– Målet är att eleverna får jobb, det är det vi satsar på. Det är också något vi lyckats bra med och som gör oss väldigt nöjda, säger Sofi Westerin.

Anledningarna till gymnasiets framgångar menar hon är den höga andelen APL, arbetsplatsförlagt lärande, som är en del av utbildningen. Skolverket kräver minst 15 veckors APL på Praktiska gymnasiet får eleverna emellertid från 20 veckors APL upp till 35 veckor.

– Vi har mer praktik av den anledningen att vi vill att eleverna ska skapa sig ett kontaktnät och lära sig mycket ute på en arbetsplats. Mycket av praktiken är även förlagd i slutet av utbildningen med förhoppningarna om att eleven ska kunna gå från att vara en praktikelev till att få en anställning och fortsätta jobba där. Ofta blir det just så, berättar Sofi Westerin.

Gymnasiet jobbar hårt med att skapa kontakter med företagare runt om i Uppsala både genom att åka ut och besöka dem och genom att bjuda in dem till skolan. De har även kontakt med olika branschorganisationer. 

– Vi försöker vara en brygga ut till arbetslivet för eleverna. Den största fördelen med hur vi jobbar är att vi försöker matcha rätt praktikplats med rätt elev och hitta en praktikplats som passar just dem.

Skolan är av uppfattningen att företag gärna tar emot praktikanter och är positiva till yrkesförberedande program. Tyvärr kämpar yrkesprogrammen generellt mot allmänhetens fördomar. Ett exempel är att elever som gått ett yrkesprogram inte kan studera vidare efter gymnasiet och att man är fast att jobba med det man utbildat sig till resten av livet. 

– Fördelen är att de verkligen får en utbildning så att de kan börja jobba direkt efter gymnasiet, samtidigt som vi erbjuder högskoleförberedande kurser vilket ger eleverna högskolebehörighet och kan studera vidare om de hellre vill det.

Skolan bemöter fördomarna genom att upplysa om fördelarna med en yrkesutbildning och det faktum att eleverna på Praktiska gymnasiet nästan garanteras jobb och en högskoleförberedande utbildning i ett. Eleverna Kader Mahamud och Kevin Carrelind känner bägge två att de hamnat helt rätt och är både vissa om att de kommer få ett jobb efter gymnasiet och känner sig förberedda för arbetslivet.

– Allt vi gör i skolan handlar om att förbereda eleverna för arbetslivet. Vi vill att eleverna inte bara ska tänka vilken utbildning de vill ha utan vilket jobb de vill ha i framtiden, att de siktar längre än tre år framåt, avslutar Sofi Westerin.