Demonstration av kretskortsproduktion
Foto: Hanna Johansen

Note Norrtelje är specialiserade på produktion som kräver hög teknisk kompetens och här komponeras elektroniken bakom flera stora varumärken.

NOTE – precisionsarbete i Roslagen

NYHET Publicerad

ENTREPRENÖRSKAP NOTE Norrtelje är en ledande tillverkningspartner belägen i hjärtat av Roslagen. På företaget komponeras elektroniken bakom flera stora varumärken. Under ett besök av Svenskt Näringslivs Anna-Lena Holmström, tillsammans med Norrtäljes näringslivsutvecklare Marcus Iliev samt exploateringschef Benjamin Råd Vaher, berättade kvalitetschef Niklas Andreasson och miljöansvarig Mikael Eklöf om hur NOTE Norrteljes förutsättningar ser ut idag.

Gruppbild
Foto: Hanna Johansen

Under ett besök av Svenskt Näringslivs Anna-Lena Holmström, tillsammans med Norrtäljes näringslivsutvecklare Marcus Iliev samt exploateringschef Benjamin Råd Vaher, berättade kvalitetschef Niklas Andreasson och miljöansvarig Mikael Eklöf om hur NOTE Norrteljes förutsättningar ser ut idag.

Sedan 1983 har NOTE haft en produktionsenhet i Norrtälje. Där är de specialiserade på produktion som kräver hög teknisk kompetens och erbjuder mångsidig service för produkters hela livscykel.

– Bland våra kunder finns företag som är verksamma inom såväl industri och medicinteknik som kommunikation. Med åren har vi samlat erfarenhet av produktutveckling och kan hjälpa kunder ta fram bra produkter som effektivt låter sig tillverkas, berättar Niklas.

Norrtälje är en utav åtta platser där NOTE är verksamt idag. Utöver Lund och Torsby, finns de etablerade i Estland, Finland, Kina och i Storbritannien. Niklas och Mikael lyfter fördelarna med att komma nära kunden.

– Med vårt läge håller vi tät kontakt med kunderna i Mälardalsområdet och kan erbjuda tillverkning på plats. När kunderna växer eller agerar i andra länder kan vi erbjuda tillverkning i vårt nätverk. På så vis kan vi bland annat dra ned på transport och undvika tullar, säger Niklas.

Globalt arbetar drygt 1000 medarbetare på NOTE, i Norrtälje hittas 120 av dem. Behovet av personal varierar med kundernas produktion, vilket ställer höga krav på flexibilitet. Niklas och Mikael lyfter därför fördelarna med att eftersträva bred kompetens hos medarbetare.

– Alla nyanställda får en generell utbildning. Med mångsidiga medarbetare kan vi fördela arbetskraft beroende på vart i produktionen behovet är som störst för stunden, berättar Mikael.

Det är tillsättningen av vissa specifika tjänster som är den stora utmaningen. Niklas lyfter att elektroniktillverkning kommit att bli en allt mer komplex verksamhet och i många fall finns ingen utbildning som lär ut det branschen efterfrågar. 

– På NOTE kan man komma långt med noggrannhet och rätt inställning. Men vår diversifierade kundflora förutsätter också unik upplärning för varje enskild produkt, säger Mikael.

Upplärningsprocessen är resurskrävande. Samtidigt som nya medarbetare lärs upp måste effektiviteten bibehållas, utan att kvaliteten äventyras.

Trots svårigheter associerade med att verka i en bransch präglad av varierande arbetsbörda, belyser Niklas arbetets tjusning.

– Varje kund och projekt bjuder på sina utmaningar. Det är det som gör NOTEs verksamhet så stimulerande. Vi arbetar ständigt för att möta varje kunds unika behov och krav på bästa sätt! avslutar Niklas.