Högbergskolan får ut alla i jobb

NYHET Publicerad

SAMVERKAN Elever från Högbergskolan i Tierp har nästan 100% etableringsgrad på arbetsmarknaden och hög lön efter de tagit studenten. Skolan menar att samarbetet med näringslivet är en stor del av framgången men att företag måste inse att för att få kompetenta medarbetare krävs delaktighet.

Porträtt på Hans Andersson

"Jag tror att den höga andelen APL, arbetsplatsförlagt lärande, vi har är en viktig faktor för att förbereda eleverna och ge en god bild av arbetslivet", säger Hans Andersson.

Foto: Jan Holmqvist

På Högbergsskolan i Tierp studerar cirka 650 elever på tretton stycken olika program varav åtta är yrkesförberedande program. De jobbar hårt med att kvalitetssäkra sina utbildningar för att kunna ge sina elever en bred utbildning och kan nästan garantera sina studenter jobb efter studenten.

– En yrkesutbildning ger en bred utbildning, bred kompetens som gör att man snabbt kan komma i anställning, samtidigt som man även i framtiden kommer kunna göra olika karriärval. Fördelen gentemot ett teoretiskt program är att man snabbare får en anställning och en högre livsinkomst, säger Hans Andersson, biträdande rektor på Högbergsskolan.

Eleverna får tidigt börja lära sig att planera arbetsuppgifter, genomföra och utvärdera för att bli så förberedda som möjligt för arbetslivet och vad som förväntas av dem på en arbetsplats.

– Jag tror att den höga andelen APL, arbetsplatsförlagt lärande, vi har är en viktig faktor för att förbereda eleverna och ge en god bild av arbetslivet. Det ger även eleverna en naturlig koppling och kontakter som leder till att de fort får en anställning när de avslutat sina studier.

För Högbergsskolan är ett fördjupat samarbete med näringslivet viktigt för utbildningen av yrkeseleverna och en god genomgående kommunikation med både företag, kommun och region.

– Vi jobbar mycket med att upparbeta fler och tydligare kontakter med företag och näringsliv. Vi försöker upprätthålla en kontinuerlig dialog för att säkerhetsställa ett gott samarbete och för att tillsammans skapa kvalitet i utbildningen.

Detta samarbete kommer skolan försöka utöka ytterligare genom en karriärdag i vår. Skola, företag, kommun och region kommer att finnas på plats med syftet att visa de breda utbildningarna och den breda arbetsmarknaden som finns i Tierps kommun.

– Vi vill öka medvetenheten bland både ungdomar och vuxna och ge dem en överblick över vad som finns. Vilka olika vägar man kan ta för att nå sitt mål och vilka möjliga karriärer en utbildning kan leda till.

För att få kompetent arbetskraft i framtiden menar dock Hans Andersson att även företagen och näringslivet måste ta sitt ansvar, dels genom att vara mer delaktiga i elevernas utbildning och genom att göra sin bransch mer attraktiv för att locka folk. 

– Jag tycker att företag bör tänka på att om de önskar få kompetent arbetskraft så måste de fundera på vad de kan göra för att uppnå det. Det är en utmanande process att socialisera och utbilda människor som kräver att alla samarbetar, avslutar Hans Andersson.