Prao en viktig första kontakt med arbetslivet

NYHET Publicerad

PRAO Hallå där, Olle Burell (s), skolborgarråd i Stockholms stad!

Olle Burell
Foto: Anette Andersson

Den 1 juli blir det åter obligatoriskt för huvudmännen att anordna prao för alla elever under minst tio dagar i årskurs åtta och nio. Den första kullen som omfattas av förändringen är de drygt 100 000 elever som börjar årskurs åtta till hösten. Förändringen ställer stora krav på kommunerna att ha goda relationer till företagen lokalt och se till att dialogen är god.

Hur förbereder sig Stockholm stad nu när prao blir obligatoriskt?

– Vi har tillsatt en utredning för att se över hur praoverksamheten ska organiseras på bästa sätt. En del saker som information om försäkringar och viktiga blanketter kommer att finnas på plats redan till hösten. Det är samtidigt viktigt att vi inte gör förändringar som bidrar till att studie- och yrkesvägledarnas roll flyttas längre bort från skolan och eleverna. Vi har över 140 kommunala grundskolor i Stockholms stad och en alldeles för långtgående centralisering av praoverksamheten riskerar att leda till att vi tappar kontakten med eleverna och de lokala företagarna.

Vad görs från kommunens håll idag för att underlätta skolornas praoverksamhet?

– Vi genomför en utredning med syftet att se över hur praoverksamheten ska organiseras och hur vi på bästa sätt kan stötta skolorna. Vi arbetar även med att ta fram relevanta utbildningar och stödmaterial till skolorna.

Vad anser du om prao? Är det viktigt eller är det en mindre prioriterad fråga? Varför?

– Prao är jätteviktigt. De är för de allra flesta unga första kontakten med arbetslivet. Alla våra skolor arbetar aktivt med att främja kontakten med framför allt lokala företagare. Prao är en mycket viktig del av det arbetet.

Veta mer

Om du som företagare vill läsa mer om vilka lagar och regler som gäller och vad som förväntas av dig om du väljer att ta emot praoelever kan du läsa mer här.

https://eduna.se/samverkan-for-framtiden.html