Ett år med GDPR – hur har det gått?

NYHET Publicerad

WEBBINAR I ett och ett halvt år har de nya dataskyddsreglerna med GDPR i spetsen tillämpats. Inför GDPR upplevde många företag brist på information och praktisk vägledning. Många företag har fortfarande en hel del frågor att sätta sig in i och förstå för att personuppgiftsbehandlingen ska klara de nya tuffare kraven.


Vid detta webinar får du en genomgång av de mer omdiskuterade frågeställningarna som bland annat rör samtycke och personuppgiftsbiträdesavtal. Vi går också igenom datainspektionens tillsynsplan och hur tillsynen fungerar. 
 
Carolina Brånby hjälper dig att navigera i GDPR-djungeln. Carolina är jurist och ansvarig för digitala frågor på Svenskt Näringsliv.